Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Назва:
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,45 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
ЗАКОРКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА
УДК –69.003: 658.012.012
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА
І ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
БУДІВЕЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Спеціальність 08.07.03 - Економіка будівництва
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 1999
Дисертація є рукописом
Робота виконана у Київському державному технічному університеті будів-ництва і архітектури
Науковий керівник –
доктор економічних наук УШАЦЬКИЙ Сергій Андрійович, профе-сор, заві-дувач кафедри організації і управління будівництвом Київ-сь-кого державного технічного університету будівництва і архітектури.
Офіційні опоненти:–
доктор економічних наук КРУШЕВСЬКИЙ Аркадій Володи-ми-рович, про-фесор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання інституту муніципального ме-нед-жменту і бізнесу м.Київ;
n
доктор економічних наук ВОРОТІНА Людмила Іванівна, профе-сор кафедри теоретичної і прикладної економіки національного уні--вер-ситету ім. Т.Г.Шевченка, м.Київ.
Провідна установа –
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України.
Захист відбудеться “ 5” травня 1999 р. о 13-00 годині на засіданні спе-ціа--лізованої вченої ради Д 26.056.03 Київського державного технічного уні-верситету будівництва і архітектури за адресою 252037, Київ, Повітро-флотс-ький проспект, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського держав-но--го технічного університету будівництва і архітектури за адресою 252037, Київ, Повітро-флотський проспект, 31.
Автореферат розісланий “ 25 ” березня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.056.03
к.е.н., доцент Погорельцев В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми зумовлена об'єктивно зростаючими вимогами щодо управління підрядними будівельними організаціями (ПБО) в умовах становлення вітчизняної ринкової економіки. Будівельна галузь є однією з провідних в Україні, а її підрядні підприємства через систему інвестиційних проектів тісно пов’язані з оборотом значних капіталів, призначених для нарощування нашого національного багатства. Беспосередньо впливаючи на створення економічного потенціалу і економічний розвиток країни, будівельні підприємства, як активні суб’єкти ринку, мають постійно оцінювати ефективність своєї господарської діяльності на фоні конкурентного середовища, вчасно знаходити і використовувати сприятливі можливості, виявляти негативні тенденції й попереджувати їх наслідки. Цим значно посилюється роль в управлінні ПБО застосування методів економічної діагностики та оцінки для своєчасного визначення і успішної реалізації ними стратегічних цілей і завдань.
Проте, традиційні системи й методи економічної діагностики і економічної оцінки не відповідають сучасним вимогам і можливостям, які є у будівництві. Ці системи здебільшого грунтуються на визначенні економічних показників, які відображають ендогенні господарські процеси на підприємствах, не враховуючи вплив на них ринкових та інших зовнішніх факторів. Внаслідок цього не створюється чітка картина економічного стану ПБО, його динаміки у співставленнях з конкурентами, іншими суб`єктами ринку, спроможності до ефективного господарювання, що викликає прийняття помилкових, неповноцінних рішень і веде до суттєвих економічних втрат не тільки у будівельників, а й у інших учасників інвестиційного процесу.
За цих обставин необхідним стає оперативне виявлення і комплексне врахування, вже на стадії економічної діагностики і оцінки, численних внутріш-ніх і зовнішніх чинників, які обумовлюють вибір оптимальних варіантів економічної стратегії і дій ПБО. Значна частина вказаних чинників носить імовір-носний характер, не піддається кількісним вимірюванням у економічно припустимих вимірниках. Тому висуваються проблеми пошуку надійного критерію оптимальності господарювання ПБО, специфіка якого відповідала б особливостям стратегічного управління ними. Разом з тим, виникає питання розробки надій-ної й оперативної процедури кількісних обчислень за даним критерієм, конструювання алгоритму знаходження релятивних кінцевих показників, за якими ідентифікуються і розпізнаються проблеми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок