Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України)

Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України)

Назва:
Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,51 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Жук Володимир Володимирович
УДК 657.42: 330.526.34:008
Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України)
Спеціальність 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
ЛИСЕНКО Надія Михайлівна,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
професор кафедри обліку підприємницької діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ТКАЧЕНКО Надія Марківна,
Національний університет харчових технологій (м.Київ),
професор кафедри обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
ШАТКОВСЬКА Людмила Станіславівна,
Національний аграрний університет (м.Київ),
професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Провідна установа: Державна академія статистики, обліку та аудиту
Державного комітету статистики України, кафедра аудиту, м.Київ
Захист відбудеться “_20_” березня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “_20_” лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук,
професор В.Я.Савченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для більшості підприємств України сьогодні характерним є екстенсивний тип розвитку виробництва, що обумовлюється все більшим залученням матеріальних і людських ресурсів. Сучасний досвід розвитку економіки країни доводить недоцільність екстенсивного розвитку виробництва через обмежені природні ресурси, більшість з яких імпортуються, та відтік кваліфікованої робочої сили за кордон; а також застарілі засоби праці, які значно поступаються зарубіжним аналогам тощо. Базисом ринкових перетворень має стати ефективне використання матеріально-технічної бази підприємств, в якій головним компонентом виступають засоби праці. Від стану засобів праці залежить технічний та технологічний рівень виробництва, якість послуг, що надаються, забезпечення отримання економічних вигод (доходи, прибуток) в майбутньому та, безперечно, продуктивність праці. Рух до вдосконалення матеріально-технічної бази потребує вдосконалення теоретичних і методичних підходів до управління нею, зокрема бухгалтерського обліку, який має забезпечувати своєчасною та достовірною інформацією користувачів фінансової звітності для прийняття управлінських рішень. Тому вдосконалення матеріально-технічної бази має відбуватися одночасно з реформуванням системи бухгалтерського обліку та контролю за державним майном.
Особлива увага до державного майна не випадкова, адже саме через нього держава забезпечує реалізацію пріоритетів розвитку та гарантує фінансову безпеку країни. Сьогодні можна говорити про реалізацію державної політики економічного зростання, єдиною кінцевою метою якої є нарощування дедалі більшого багатства в ринкових умовах. Цей процес болісний для невиробничої сфери: науки, освіти, культури, охорони здоров?я тощо. Існування в цих галузях підприємств є парадоксальним явищем, адже майже всі вони планово збиткові та значною мірою залежать від бюджетного фінансування. Характерним прикладом подібних підприємств є національні театри.
В економічній літературі питання обліку та контролю основних засобів висвітлені як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Вагомий внесок у розробку теоретичних положень та методологічних підходів до проблеми обліку і контролю основних засобів зробили провідні вчені-економісти: вітчизняні - М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок