Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних генотипів

Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних генотипів

Назва:
Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних генотипів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,57 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УКРАїНСЬКА академія аграрних наук
Інститут тваринництва
РОГОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
УДК 636.082.26:234/5:612.017:611.788
Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних генотипів
Спеціальність 06.02.01 – розведення та селекція тварин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському національному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,
Каци Георгій Дмитрович,
Луганський національний аграрний університет,
завідувач кафедри біології тварин
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор,
Мирось Віталій Васильович,
Харківський національний аграрний університет
ім. В. В. Докучаєва,
завідувач кафедри тваринництва
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Черненко Олена Іванівна,
Дніпропетровський державний аграрний університет,
кафедра зоогігієни і годівлі тварин
Провідна установа: Інститут розведення і генетики тварин УААН
Захист відбудеться 01.03.2005 року о _10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 65.356.01. Інституту тваринництва Української академії аграрних наук за адресою: Інститут тваринництва УААН, 62404, м. Харків, п/в Кулиничі, вул. 7-ї Гвардійської Армії, 11.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту тваринництва УААН (62404, м. Харків, п/в Кулиничі, вул. 7-ї Гвардійської Армії, 11).
Автореферат розісланий 01.02.2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Корх І. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку молочного скотарства в Україні досягнути ефективного ведення галузі без використання кращого світового генофонду неможливо (Зубець М.В., 1998; Буркат В.П., 2000; Полупай Ю.П., 2000). З цією метою широко використовують сучасні методи селекції для поліпшення місцевих порід, перебудови спадковості худоби із застосуванням молочних голштинської і червоної датської порід (Кононенко Н.В., 1995; Рубан Ю.Д., 1997; Підпала Т.В., 2000; Черненко О.І., 2002).
Вивченню продуктивних і екстер'єрно-конституціональних показників помісей присвячена значна кількість робіт, дослідження ж гістоструктури шкіри та імунітету відбувалися фрагментарно. Але ці дослідження важливі, так як від знання особливостей захисних систем організму залежить вирішення складних проблем у тваринництві по збереженню поголів'я худоби та збільшенню його продуктивності (Болгов А.Є., 1997; Glazer T., 1990).
У зв'язку з цим комплексне дослідження господарсько-корисних, імунних і гістологічних показників, а також вивчення взаємозв'язку між продуктивними і біологічними показниками має наукове і практичне значення для подальшої селекційної роботи, що і визначає актуальність дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з тематичним планом наукових досліджень Луганського національного аграрного університету на тему "Вивчити життєздатність та продуктивні якості сучасної великої рогатої худоби Донбасу", яка проводилася кафедрою біології тварин Луганського національного аграрного університету, номер державної реєстрації 5.1.1. 3.
Мета і завдання дослідження. Враховуючи важливість досліджень у цьому напрямі, було передбачено здійснити комплексну оцінку продуктивних і біологічних ознак у червоних степових та помісних з голштинською і червоною датською породами тварин. У зв'язку з цим були поставлені наступні завдання:

дослідити ріст піддослідних теличок та визначити живу масу корів;

оцінити проміри та визначити індекси будови тіла тварин;

вивчити молочну продуктивність піддослідних корів;

оцінити морфологічні ознаки та функціональні властивості вимені корів;

дослідити відтворну здатність корів;

виявити зміни у гістологічній структурі шкіри і волосяному покриві
теличок і корів залежно від генотипу;

вивчити вплив генотипу поліпшуючих порід на імунологічні показники
крові;

провести дисперсійний аналіз та вивчити кореляційні зв'язки між
продуктивними і біологічними ознаками у тварин різних генотипів;

розрахувати економічну ефективність використання різних генотипів;

сформулювати пропозиції щодо вибору породних поєднань для
подальшого удосконалення червоної степової породи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних генотипів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок