Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,77 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГАЙДУЧОК Тетяна Станіславівна
УДК 631.11:631.12:658.27(477.41/.42)
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ
Спеціальність 08.07.02 – економіка
сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Житомир – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Державному агроекологічному університеті
(м. Житомир).
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Гліб Макарович,
Національний науковий центр “Інститут
аграрної економіки”,
заступник завідувача відділенням
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
ГАРАСИМ Петро Миколайович
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Львівський державний аграрний університет Мінагрополітики України.
кандидат економічних наук, доцент,
Петров Вадим Миколайович
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Провідна установа: Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України, кафедра
аграрної економіки
Захист дисертації відбудеться 15 березня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 в Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий Бульвар 7, ауд.55.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного агроекологічного університету Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7.
Автореферат розісланий „ 12 ” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент В.П.Якобчук


Підписано до друку 11.02.2005 р.
Папір друкарський, Друк офсетний.
Гарнітура Tiemes New Roman
Ум. друк. арк. 0,9.Формат 60х90 1/16.
Наклад 100 примірників. Зам. №265
Державний агроекологічний університет, 2005
10008, м.Житомир, Старий бульвар, 7


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Відсутність комплексного підходу до проведення аграрної реформи щодо паювання і оцінки майна, нееквівалентність міжгалузевого обміну, зростання диспаритету цін на промислову і сільськогосподарську продукцію обумовили спад агропромислового виробництва, ускладнення фінансового стану сільського господарства, що переросло у глибоку фінансову кризу.
Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств зумовив призупинення інвестиційного процесу, зниження фондозабезпеченості, технічної та енергетичної оснащеності. Ситуація, що склалася з ресурсним забезпеченням господарських формувань аграрно-промислового комплексу, потребує радикального реформування виробництва і реалізації матеріально-технічних ресурсів. Негативні наслідки руйнації виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств виявляється у зниженні інтенсивності виробництва.
Матеріально-технічне забезпечення ринкової трансформації здійснюється в умовах гострого дефіциту найважливіших видів ресурсів, непристосованості організаційних ланок агропостачання, відсутності кваліфікованих кадрів для посередницької діяльності. Вільне ціноутворення поступово усуває ці недоліки, хоча не виключає спаду аграрно-промислового виробництва.
Отже, раціональне формування і використання засобів виробництва в аграрній сфері є актуальним питанням, що й зумовило вибір теми дисертаційної роботи.
Ступінь вивчення. Теоретичні і практичні аспекти проблеми інженерно-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва в умовах його реформування та адаптації до ринкових засад господарювання знайшли відображення в працях Я.К. Білоуська, В.Г. Більського, Є.А. Бузовського, П.І. Гайдуцького, П.М. Гарасима, В.А. Горемикіна, Я.С. Гукова, А.А. Демка, П.А. Денисенка, М.В. Зубця, Ю.О. Конкіна, М.П. Кононенка, В.І. Кравчука, Г.А. Лісовського, М.Г. Лобаса, М.Й. Маліка, І.П. Масла, М. Молодика, П.О. Мосіюка, В.М. Петрова, Г.М. Підлісецького, В.О. Питулька, Л.В. Погорілого, І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок