Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УСІЧЕННЯ ЯК ТИП СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО ВАРІЮВАННЯ І СПОСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

УСІЧЕННЯ ЯК ТИП СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО ВАРІЮВАННЯ І СПОСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Назва:
УСІЧЕННЯ ЯК ТИП СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО ВАРІЮВАННЯ І СПОСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,22 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
УДК 811.161.2’373.7
СВЕРДАН Тетяна Петрівна
УСІЧЕННЯ ЯК ТИП СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО
ВАРІЮВАННЯ І СПОСІБ
ТРАНСФОРМАЦІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЇ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Івано-Франківськ – 2003


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор
Бабич Надія Денисівна,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри історії та культури
української мови
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Німчук Василь Васильович,
директор Інституту української мови НАН України–
кандидат філологічних наук, доцент
Бойко Вікторія Миколаївна,
Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя,
доцент кафедри української мови
Провідна установа – Рівненський державний гуманітарний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра української мови, м. Рівне.
Захист відбудеться 10.04.2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
З дисертацією можна ознайомитись в Науковій бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
Автореферат розіслано 07.03.2003 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Н.Я.Тишківська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Із зародженням і розвитком фразеологічної сти-лістики зацікавленість феноменом варіантності, зокрема її частко-вим проявом – трансформацією ФО, не зменшується, і кожне, навіть при-нагідне дослідження є складовою розбудови цієї галузі мовознавства. Нашу увагу привернув один з най-більш цікавих і продуктивних видів структурно-семантичної варіантності фразеоло-гізмів – усічення їх компонентного складу, викликане прагненням не лише до еко-номії мовлення, а й до певного стилістичного ефекту. Підвалини сучасних студій явища усічення в україністиці закладені ще О.Потебнею (ідея “згущення думки”). Пізніше до цієї проблеми зверталися Л.Авксентьєв, Н.Бабич, І.Гнатюк, М.Демський, П.Дудик, Л.Скрипник, Г.Удовиченко, В.Ужченко, В.Чабаненко та ін., проте немає жодного монографічного комплексного дослідження про явище усічення структури україн-ських ФО. Актуальність нашого наукового пошуку зумовлена також актив-ним розвитком нового функціонально-мовленнєвого напрямку вивчення фразеоло-гії, який скерував увагу мовознавців, зок-рема Б.Ажнюка, Р.Зорівчак, Л.Мельник, Д.Ужченка та ін., до семемно-компонентної організації ФО і посилив зацікавленість прагматичними аспектами фразеологічної семантики та структури, активізував дослідження взаємозв’язку денотативно-сигніфікативного, раціонального та експре-сивно-конотативного, емоційно-образного значення фразеологізмів, пов’язаного з фоновим контекстом окремих компонентів-концептів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах тематики науково-дослідної роботи кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (“Становлення і розвиток сучасної української мови на лексичному і граматичному рівнях”, номер державної реєстрації 01910034125).
Мета роботи – з’ясувати механізм усічення компонентного складу ФО і розкрити функціональні особливості усічених їх варіантів у мові. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:
1) розмежувати поняття усічення як типу структурно-семантичної варіантності і усічення як способу трансформації фразеологізмів;
2) визначити шляхом структурно-семантичного моделювання ФО і опису мов-них характеристик їх компонентів внутрішньомовні чинники явища усічення;
3) з’ясувати позамовні причини усічення структури ФО;
4) за допомогою когнітивно-процесуального моделювання усіченої ФО в дії та верифікації простежити вплив фонових знань українців на перебіг процесу усічення та його наслідки;
5) охарактеризувати функції усічених варіантів ФО у мові художньої літерату-ри та преси.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: УСІЧЕННЯ ЯК ТИП СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО ВАРІЮВАННЯ І СПОСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок