Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,96 KB
Завантажень:
35
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
ПРОЦЮК Василь Михайлович
УДК 371.134: 78: 37.034.036: 398.8
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
Іванчук Марія Георгіївна,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, завідувач
науково-методичної лабораторії моніторингу
якості підготовки фахівців, м. Чернівці
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Афанасьєв Юрій Львович,
Академія керівних кадрів Міністерства
культури і туризму України,
завідувач кафедри мистецтвознавства
та експертної діяльності, м. Київ
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Отич Олена Миколаївна,
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих АПН України,
докторант відділу мистецької освіти, м. Київ
Захист відбудеться 19 червня 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32, 2й-поверх, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32.
Автореферат розісланий 17 травня 2007 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Розбудова української держави зумовлює необхідність виховання особистості, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати на динамічні соціальні зміни. Виховати таку особистість здатний тільки той учитель, який сам піднявся до вищих цінностей культури, володіє фаховою майстерністю та прагне до професійного вдосконалення.
Сучасній школі потрібний педагог, який усвідомлює себе вчителем-вихователем, провідником культури свого народу, котрий добре знає і розуміє внутрішній світ своїх вихованців.
Вихідні концептуальні положення щодо професійної підготовки майбутніх учителів закладено в законах України „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, у Державній програмі „Вчитель”, Національній доктрині розвитку освіти в Україні.
Проблема підготовки вчителя до виховної роботи зі школярами завжди була і є важливим питанням педагогіки, її основи закладено в роботах класиків педагогічної науки (Я.А.Коменський, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський та ін.). Питання професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя досліджували О.А.Абдулліна, Г.О.Балл, І.А.Зязюн, А.Ф.Линенко, В.А.Семиченко, С.О.Сисоєва, В.О.Сластьонін та ін.
Професійній підготовці майбутніх учителів у галузі мистецької освіти присвячено праці А.М.Алексюк, Л.Г.Арчажникової, М.П.Лещенко, Л.М.Масол, В.Ф.Орлова, Г.М.Падалки, Т.Й.Рейзенкінд, О.Я.Ростовського, О.П.Рудницької та ін.
Проблема гармонійного розвитку особистості, формування її емоційної культури, культури почуттів відображена у поглядах мислителів античності, епохи Відродження та доби Просвітництва, знайшла достатнє висвітлення у дослідженнях сучасних вітчизняних і зарубіжних учених-педагогів (Ю.Л.Афанасьєв, Б.А.Брилін, О.Н.Дем’янчук, Л.Г.Коваль, А.І.Кузьмінський, Л.Т.Левчук, Б.Т.Ліхачов, Н.Є.Миропольська, Ю.А.Полуянов, Г.С.Тарасенко та ін.).
Як показують дослідження психологів і педагогів (І.Д.Бех, Л.І.Божович, М.Й.Боришевський, Л.С.Виготський, О.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв, Л.І.Рувінський та ін.), моральний розвиток особистості відбувається в процесі послідовного засвоєння моральних взірців, закріплених у відповідних нормах, ідеалах, описаних у різних видах мистецтва, в тому числі й у народній музичній творчості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок