Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (1943-1953 рр.)

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (1943-1953 рр.)

Назва:
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (1943-1953 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,42 KB
Завантажень:
276
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
КРАСНОЖОН НЕОНІЛА ГРИГОРІВНА
УДК 94 (477):373
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
(1943-1953 рр.)
07.00.01 – ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії та культури України
історичного факультету Переяслав-Хмельницького університету
імені Григорія Сковороди.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ,
професор кафедри історії Київського славістичного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КУЗЬМИНЕЦЬ Олександр Васильович,
начальник кафедри історії держави та права Національної
академії внутрішніх справ України
кандидат історичних наук, доцент
КУЗНЄЦОВА Людмила Василівна,
доцент кафедри історії України Київського національного
університету культури і мистецтв
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії
культури українського народу
Захист дисертації відбудеться 18 листопада 2002 р., о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розіслано 16 жовтня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент БОЖКО О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Обсяг дисертації 210 сторінок. Вона складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел і літератури (16 сторінок, 198 позицій), 13-ти додатків (на 13 сторінках).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Суспільно-політичні процеси 1943-1953 рр., займаючи особливе місце в новітній історії України, безпосередньо впливали на діяльність загальноосвітньої школи. Сфера освіти невід’ємна від духовних цінностей народу, а її успішний розвиток – вирішальний чинник економічного та соціального зростання держави. У системі освіти загальноосвітня школа є найціннішим скарбом кожного народу. Вона складає фундамент освіченості нації і багато в чому визначає ефективність і наступних сходинок освіти, перш за все вищої. Ступінь розвитку національної культури визначається перш за все змістом діяльності школи. Тому важливо з’ясувати взаємозалежність розвитку загальноосвітньої школи від суспільно-політичних процесів.
Без всебічного і об’єктивного дослідження історії шкільництва не можна відтворити цілісну історичну картину повоєнних років. Відновлення загальноосвітньої школи, загальна спрямованість її діяльності відобразили не лише наявні на той час політичні, соціальні, національні суперечності, але й рівень національної свідомості вчителів та учнів, а також цілий ряд процесів та закономірностей розвитку українського суспільства. Висвітлення цих сюжетів допоможе заповнити істотні прогалини в історіографії загальноосвітньої школи повоєнного періоду.
Актуальність даної теми посилюється тим, що в історичній науці ще існують упереджені оцінки багатьох аспектів загальноосвітньої школи повоєнного періоду. Це стосується шляхів та темпів відродження шкільної освіти, матеріально-технічного забезпечення шкіл, організації навчання та виховання учнів, забезпечення школи вчителями в умовах партійно-ідеологічного тиску.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми “Київська філософська школа в українському державотворенні та культурі” (державний реєстраційний номер 0100U003739), яка включена до тематичного плану Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Об’єктом дисертаційного дослідження є шкільна освітня система України повоєнних років, специфіка її функціонування в контексті суспільно-політичного життя республіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (1943-1953 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок