Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Державне регулювання розвитку приватних агроформувань

Державне регулювання розвитку приватних агроформувань

Назва:
Державне регулювання розвитку приватних агроформувань
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,43 KB
Завантажень:
503
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Герасимчук
Андрій Станіславович
УДК 338. 43. 02. : 658. 114. (477)
Державне регулювання розвитку
приватних агроформувань
Спеціальність: 08.02.03 - організація управління, планування і
регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Львів – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Михасюк Іван Романович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економіки підприємства
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, національний університет
“Львівська політехніка”, кафедра теоретичної
економіки та економікиУкраїни
кандидат економічних наук, доцент Більський Богдан Васильович, Львівський аграрний університет, кафедра організації і планування виробництва сільськогосподарських підприємств
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства
Захист дисертації відбудеться “ 14 вересня 2001р. о 13 год. 30 хв.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою:
79008, м. Львів-8, пр. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79605, м. Львів, вул. Драгоманова,5).
Автореферат розісланий “11” серпня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
професор Панчишин С.М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В Україні завершено реформування колектив-них сільськогосподарських підприємств (КСП) на засадах приватизації землі та майна з широким використанням орендних відносин. Проте подолання аграрної кризи вимагає посилення державного регулю-вання щодо подальшого реформування, зародження нових підприєм-ницьких структур в АПК, агробізнесі. В аграрній політиці держави дотепер законодавчо не визначені аграрна політика перерозподілу землі і майна на користь конку-рентоспроможних господарів-власників та політика держав-ної підтримки при-ватних агроформувань. Це спонукає до комплексного дослідження адаптаційних можливостей перехідного процесу підприємств АПК у ринкові структури, зокрема його аграрного сектора.
Цю проблему вже частково досліджували такі вітчизняні вчені, як Ю. Білик, П. Борщевський, П. Гайдуцький, П. Герасим, В. Геєць, М. Гла-дій, Б. Губський, А. Даниленко, Т. Дудар, І.Лукінов, В. Месель-Веселяк, І. Ми-хасюк, П. Музика, О. Онищенко, Б. Пасхавер, Ж. Поплавська, І. Прокопа, П. Саблук, В. Трегобчук, Г. Черевко, Л. Шепотько, О. Шпичак, А. Юзефович, В. Юрчи-шин та ін. Водночас суттєвим чинником становлення і розвитку приватних агроформувань є наукове вирішення питань удосконалення держав-ного регулювання цими процесами. Отже, необхідність поглибленого і наукового розроблення ролі держави у становленні та функціонуванні конкурентоспроможних підприємницьких агроформувань, регулюванні земельних відносин, підтримці фермерства, а також їхнє практичне значення і зумовили вибір теми, визначили мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Викладені у дисертації положення є складовою частинок завершеної у 1998-2000 рр. науково-дослідної теми "Розробка організаційно-еконо-мічного механізму функціонування приватних підприємств" (№ ДР D 196 VОІ 7393) економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета і головні завдання дослідження. Метою дослідження є опрацювання методологічних і методичних засад найоптимальніших шляхів державного регулювання становлення і розвитку приватних агроформувань в умовах перехідної економіки. Для цього передбачено вирішення таких наукових завдань:
опрацювати концептуальні засади, методологічні основи держав-ного регулювання аграрного сектора економіки в трансформаційний період;
проаналізувати ефективність державного регулювання АПК в цілому та його аграрного сектора зокрема;
розкрити зміст, особливості аграрної реформи в перехідній україн-ській економіці та особливості земельної реформи у малоземельному регіоні, спираючись на загальновизнані у цивілізованому світі положення економічної теорії та практики;
обґрунтувати практичні пропозиції щодо вдосконалення механізмів дер-жавного регулювання розвитку приватних агроформувань, підтримки їхньої конкурентоспроможності, інвестування, формування біржового рин-ку сільськогосподарської продукції, регулювання рентних відносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Державне регулювання розвитку приватних агроформувань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок