Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу (1921-1928 рр.)

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу (1921-1928 рр.)

Назва:
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу (1921-1928 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,42 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
Демидович Людмила Степанівна
УДК 94(447)”1921/1928”:281.93
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу (1921-1928 рр.)
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005


Дисертація є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії та історіософії Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник доктор історичних наук, професор
Сушко Олександр Олександрович,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
Інститут історичної освіти, директор.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Буравченков Анатолій Олександрович,
Інститут туризму Федерації профспілок України,
професор кафедри гуманітарних дисциплін;
кандидат історичних наук, доцент
Ігнатуша Олександр Миколайович,
Запорізький національний університет,
доцент кафедри історії України.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, Кабінет Міністрів України, м. Київ.
Захист відбудеться “_20__” __січня_2006 р. о_1430_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “_12__” __грудня____ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стоян Т.А.


Загальна характеристика дисертації
Вступ. Актуальність теми. Становлення незалежної України супроводжується суттєвими змінами в царині суспільних відносин, у тому числі таких специфічних, як державно-церковні. Конституція України, Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” закріпили їх оптимальні демократичні параметри. Стан відносин держави і церкви відзеркалює ті перетворення, які відбуваються в державі. Розуміння суті сучасних відносин держави і релігійних організацій актуалізує вивчення досвіду попередніх періодів, зокрема періоду 1920-х років. Це визначається схожістю процесів трансформації суспільства, складністю кількісних та якісних характеристик релігійного середовища, і як наслідок, потребою значних змін в системі державно-конфесійних відносин.
Формування в вітчизняній історичній науці нових концепцій історії України, можливість залучення широкого кола раніше недоступних для дослідників документів дає можливість неупереджено проаналізувати великий спектр проблем, зокрема переосмислити результати взаємовпливу суспільства, держави і церкви. Важливою ланкою формування такої системи стосунків був період 1920-х рр. – утвердження радянської влади в Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідницької тематики кафедри історії та історіософії Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 3 березня р., протокол № 6.
Об’єктом дослідження є суспільно-політичне життя і церковно-релігійна політика радянської влади в Україні в 1920-х роках.
Предметом дослідження є політико-правові і майнові взаємовідносини радянської держави та православної церкви у роки НЕПу в Україні.
Хронологічні рамки дослідження – період з 1921-го по 1928 рр. – час впровадження антирелігійного законодавства на теренах радянської України.
Нижня хронологічна межа дослідження, обумовлена з одного боку – впровадженням нової економічної політики (НЕПу), а з іншого – початком масової конфіскації церковних цінностей і майна. Верхня хронологічна межа пов'язана зі згортанням НЕПу, що супроводжувалось адміністративно-правовим та соціально-економічним обмеженням кола діяльності православної церкви.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу (1921-1928 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок