Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРСЬКИХ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ (наприкладі української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати”)

ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРСЬКИХ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ (наприкладі української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати”)

Назва:
ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРСЬКИХ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ (наприкладі української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,20 KB
Завантажень:
15
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Львiвський національний унiверситет iмені Iвана Франка
 
Кричевська Діана Анатоліївна
УДК 911.9 : 502.4 (47.74)
ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГІРСЬКИХ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ
(наприкладі української частини
міжнародного біосферного резервата
“Східні Карпати”)
11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географiчних наук

Львiв – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Стойко Степан Михайлович,
головний науковий співробітник відділу охорони природних екосистем
Інституту екології Карпат НАН України
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Денисик Григорій Іванович,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри фізичної географії
 
доктор географічних наук, професор
Мельник Анатолій Васильович,
Львівський національний університет імені Івана Франка
завідувач кафедри фізичної географії
 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ
Захист відбудеться 25 травня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізова-ної вченої ради Д.35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м.Львів, вул.Дорошенка 41)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського націона-льного університету імені Івана Франка (79005, м.Львів, вул.Драгоманова, 17).
Автореферат розісланий 21 квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат географічних наук Телегуз О.Г.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Біосферні резервати (БР) згідно із Севільською стра-тегією (1995) призначені для виконання трьох функцій: природоохоронної, за-без-печення сталого розвитку території, виконання наукових досліджень і моніто-рин-гу. Важливе місце у їх мережі займає міжна-род-ний біосферний резерват (МБР) “Східні Карпати”(208 тис.га), організований у 1992-1999 роках. Його утворюють шість природоохоронних територій: національний парк “Полоніни” (Словаччина), Бещадський національний парк і два ландшафтні парки (Польща), а також Ужанський національний (39159 га) і Надсянсь-кий регіональний ландшафтний (19 га) парки (Україна).
У зв’язку із формуванням Європейської екологічної мережі важ-ливо з’ясу-вати функцію МБР “Східні Карпати” у мережі біосферних резерватів Карпат, що включає десять об’єктів, а також – співвідношення МБР із головними структур-ними елементами перспективної екомережі регіону.
Українська частина МБР “Східні Карпати” є першим в Україні біосферним резерватом, органі-зованим на базі національного природного (НПП) та регіона-льного ландшафт-ного парків (РЛП). Попередній варіант його функціонального зонування базу-вався на оцінці антропогенної трансформації лісового покриву і виділенні пра-лісових екосистем. У даному дослідженні для оптимізації тери-торіального планування української частини МБР пропонуємо використати відо-мості про ландшафтну структуру і біоекологічні особливості регіону досліджень, а також європейський досвід територіальної організації БР, розташованих у подіб-них географічних та екологічних умовах. Обґрунтування режимного зонування ключових ділянок, що репрезентують основні зони біосферного резервату є ос-новою для виділення функціональних зон Ужанського НПП і Надсянського РЛП.
Проведені дослідження дозволять надати методичні рекомендації для уніфікації підходів щодо функціонального зонування МБР “Східні Карпати” та вдосконалення національної законо-давчо-нормативної бази, що стосується тери-торіального планування біосферних резерватів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ція тіс--но пов’язана з тематикою робіт міжкафедральної лабораторії інженерно-геогра-фіч-них, природоохоронних і туристичних досліджень ЛНУ іме-ні Івана Франка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРСЬКИХ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ (наприкладі української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок