Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (на прикладі Полтавської області)

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (на прикладі Полтавської області)

Назва:
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (на прикладі Полтавської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,75 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Кравцова Тетяна Григорівна
УДК 332.12 : 711.13 (477.53)
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
(на прикладі Полтавської області)
Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Фащевський Микола Іванович,
Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України,
головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Бутко Микола Петрович, Чернігівський державний технологічний університет МОН України, завідувач кафедри менеджменту;
кандидат економічних наук Комеліна Ольга Володимирівна, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка МОН України, доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки.
Захист відбудеться 24 грудня 2007 року об 11 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д26.106.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “22” листопада 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор Коваль Я.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Докорінна трансформація суспільно-економічних відносин в Україні зумовлює переоцінку й вироблення нових підходів до регулювання основних процесів життєдіяльності населення. Необхідність модернізації економіки України та її наближення до стандартів висококонкурентного глобалізованого економічного простору актуалізують проблему розбудови адаптованого до нових умов розселенського середовища, здатного забезпечити найвищі стандарти життєдіяльності.
Впровадження ринкових відносин в Україні супроводжується трансформаційними зрушеннями в усіх сегментах національної економіки та соціальної сфери, зміною суспільних і виробничих відносин та просторово-функціональної організації продуктивних сил, зумовлюючи значні зрушення в розселенні регіонів, які подекуди набули деструктивних ознак. Гострота й складність розв’язання цих комплексних соціально-економічних проблем зумовлюють актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, зокрема наукового обґрунтування нової методології дослідження та визначення перспектив розвитку розселення населення регіону як важливої складової територіальної організації продуктивних сил.
Дослідженню різноманітних аспектів і проблем розселення присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, як Е.Б. Алаєв, О.М Алимов, Д.І. Богорад, Н.І. Блажко, А. Вебер, Б.Г. Давидович, А.І. Доценко, І.М. Дудник, П.С. Коваленко, С.А. Ковальов, А.М. Колотиєвський, Г.М. Лаппо, М.Д. Лесечко, Ф.М. Листенгурт, А. Льош, В.І. Нудельман, Ю.І. Пітюренко, В.В. Покшишевський, І.В. Прокопа, С. Сассен, Ю.Г. Саушкін, А. Скотт, С.Г. Смідович, А.В. Степаненко, М.Ф. Тимчук, Л.Г. Чернюк, М.І. Фащевський, Дж. Фрідман, Г.С. Фтомов, П. Холл, Б.С. Хорєв та ін.
Попри значну кількість наукових праць з означеної проблематики недостатньо розробленими залишаються проблеми визначення тенденцій трансформаційних зрушень у розселенні та їх соціально-економічної оцінки, особливо в сучасних умовах зміни пріоритетів суспільного розвитку, модернізації національної економіки та докорінних інституційних перетворень.
Відсутність комплексного дослідження трансформаційних процесів у системі розселення і виявлення сили й характеру їх впливу на регіон загалом обмежують можливості моніторингу та прогнозування соціально-економічного розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (на прикладі Полтавської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок