Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОБІТНИЧОГО НАСЕЛЕННЯ уКРАЇНСЬКОЇ СРР у 1920-Х РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОБІТНИЧОГО НАСЕЛЕННЯ уКРАЇНСЬКОЇ СРР у 1920-Х РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОБІТНИЧОГО НАСЕЛЕННЯ уКРАЇНСЬКОЇ СРР у 1920-Х РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,39 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БАБАК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 930.1(477) “1920”
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОБІТНИЧОГО НАСЕЛЕННЯ уКРАЇНСЬКОЇ СРР у 1920-Х РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертаціє є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії та культури України державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”
Науковий керівник – доктор історичних наук, профессор
Коцур Віктор Петрович,
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія
Сковороди”, завідувач кафедри історії та культури України
Офіційні опоненти: – доктор історичних наук, профессор
Реєнт Олександр Петрович,
Інститут історії України НАН України, заступник директора,
завідувач відділом історії України ХІХ – початку ХХ ст.–
доктор історичних наук, професор
Якунін Віктор Кузьмич,
Дніпропетровський національний університет, професор
кафедри української історії та етнополітики
Захист відбудеться “18” 06 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.14 по захисту дисертацій у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий “ 15” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент І.О. Кривий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Пройшовши складний шлях від маргінальної структури в межах радянської історіографії до національної історичної науки зі своїми організаційними установами, концепціями та методологічним апаратом, українська історіографія на сучасному етапі ґенези історичної свідомості здобула принципово відмінний соціальний статус. Відтак, актуальність теми зумовлена, передусім, викликом часу та позначена системною розбалансованістю світоглядних орієнтацій новітнього періоду історії, що потребує поглибленого аналізу їх природи та гносеологічних складових, типологізації за критеріями й ознаками соціокультурних проявів, динаміки подальших змін, а також засобів генерування найбільш перспективних тенденцій.
З іншого боку, “репресивний” образ радянської історіографії потребує свідомої переорієнтації на духовно-культурний чи соціально-політичний вимір дослідження суспільства, який ставить у центр ваги ціннісно-якісні характеристики та гуманітарні аспекти людського життя. Тому особливий науковий інтерес визначається необхідністю сучасної історіографічної оцінки наявного масиву наукової літератури з метою виокремлення різних концептуальних підходів, суджень та переконань, що сприяють акумулюванню і подальшому розвитку історичних знань з різних аспектів соціально-економічного та духовно-культурного життя робітничого населення УСРР 1920-х рр.
Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафедри історії та культури України Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” “Філософсько-методологічні засади сучасного наукового дослідження” (0106U005253).
Об'єктом дисертації є комплекс джерел з історії та історіографії, які висвітлюють питання соціально-економічного та духовно-культурного життя робітничого населення Української СРР 1920-х рр. і розглядають розвиток історичної думки, дослідницьку спадщину з 1920-х рр. по даний час.
Предметом дослідження є історіографічний процес, провідні тенденції історичного розвитку, пов’язані зі збагаченням наукових знань про соціально-економічне та духовно-культурне життя робітників УСРР 1920-х рр.
Хронологічні рамки дисертації мають два виміри: 1) конкретно-історичний (1920-ті рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОБІТНИЧОГО НАСЕЛЕННЯ уКРАЇНСЬКОЇ СРР у 1920-Х РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок