Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Назва:
ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,60 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Якубівський Ігор Євгенович
УДК 347.453
ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор
Коссак Володимир Михайлович,
завідувач кафедри цивільного права і процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Довгерт Анатолій Степанович, завідувач кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
кандидат юридичних наук Стефанчук Руслан Олексійович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права
Провідна установа
Одеська національна юридична академія, кафедра цивільного права (м. Одеса)
Захист відбудеться 12 листопада 2003 р. об 11 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Драгоманова 5).
Автореферат розісланий 9 жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ________________ Л.А.Луць


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап становлення в Україні ринкових відносин характеризується посиленням ролі договору в опосередкуванні суспільних відносин у сфері підприємництва. Окреслюється тенденція до появи й утвердження договірних інститутів, які не були характерними для колишньої системи господарювання. Одним з таких є договір фінансового лізингу.
Значення лізингу для економіки України в сучасних умовах важко переоцінити, оскільки, як показує світова практика, він являє собою дієвий механізм, за допомогою якого забезпечується оновлення засобів виробництва та створюються умови для використання новітньої техніки. Водночас, становлення інституту лізингу в Україні неможливе без створення для цього належної правової бази. Довгий час в нашій державі не було спеціального законодавства про лізинг. Прийняття в 1997 році Закону України “Про лізинг”, безперечно, стало вагомим кроком в процесі законодавчого забезпечення лізингової діяльності. Однак, в цілому, лізингове законодавство України та практика його застосування на сьогоднішній день перебувають на стадії формування, і залишається невирішеною ціла низка теоретичних та пов’язаних з ними практичних питань щодо правового регулювання лізингу.
Варто зазначити, що на сьогоднішній день договір фінансового лізингу недостатньо досліджений в українській юридичній науці. В основному, інститут фінансового лізингу знаходить висвітлення у навчальній літературі з цивільного, господарського, інвестиційного права, а також в окремих публікаціях у періодичних юридичних виданнях. Водночас, фактично, відсутні комплексні наукові дослідження договору фінансового лізингу. Винятком у цьому відношенні може бути хіба лише дисертаційна робота Р.П.Бойчука “Договір лізингу”, яка, однак, була виконана ще до прийняття Закону України “Про лізинг”.
Виходячи із зазначеного вище, питання, що стосуються поняття та видів лізингу, правової природи договору фінансового лізингу, його суб’єктного складу, змісту, відповідальності учасників на сьогоднішній день є актуальними, а тому потребують комплексного наукового дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає загальній темі науково-дослідної роботи кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка “Проблеми удосконалення цивільного законодавства в умовах інтеграції України в європейське співтовариство”, затвердженій наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 11/74 від 1 липня 2002 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок