Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕ-ЛІВ ШЛЯХОМ УЗГОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИ-СТИК ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ТА ФОРМИ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ

ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕ-ЛІВ ШЛЯХОМ УЗГОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИ-СТИК ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ТА ФОРМИ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ

Назва:
ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕ-ЛІВ ШЛЯХОМ УЗГОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИ-СТИК ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ТА ФОРМИ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,09 KB
Завантажень:
255
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ“
ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
 
Сукачов Іван Іванович
УДК 621.436:662.756.3
ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕ-ЛІВ ШЛЯХОМ УЗГОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИ-СТИК
ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ТА ФОРМИ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ
Спеціальність 05.05.03 – теплові двигуни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
 
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі “Двигуни внутрішнього згорання” Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, м. Харків.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Марченко Андрій Петрович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Єрощенков Станіслав Аркадійович, Українська державна академія залізничного транспорту, Міністерство транспорту України, завідувач кафедри теплотехніки та теплових двигунів, м. Харків
кандидат технічних наук
Тимченко Ігор Іванович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння, м. Харків.
Провідна установа: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра двигунів внутрішнього згоряння, м. Луганськ.
Захист відбудеться “18” травня 2006 р. в 13 годині на засіданні спеціалізованої ученої ради Д64.050.13 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Автореферат розісланий “17” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ученого ради Парсаданов І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В світовому і вітчизняному дизелебудуванні широко використовується практика підвищення питомої потужності дизелів шляхом їх форсування по середньому ефективному тиску pme. Експериментально встановлені специфіка і особливості сумішоутворення і згоряння у форсованих дизелях. Виявлено, що основні причини зниження швидкостей випаровування і вигоряння збільшених циклових порцій палива пов’язані з неоптимальним просторово-часовим розподілом палива в стиснених умовах камери згоряння (КЗ), особливо на часткових режимах роботи. Все це значно погіршує умови забезпечення якісного сумішоутворення і згоряння у форсованих дизелях. Вирішення цієї задачі в значній мірі пов’язано з більш досконалим погодженням характеристик вприскування палива та форми КЗ. Експериментальний пошук оптимально узгоджених значень великої сукупності впливаючих чинників є вельми складний, довготривалий і вимагає значних матеріальних витрат. Тому, в даний час все більше уваги приділяється розробці математичних моделей сумішоутворення і згоряння в дизелях, які дозволяють виконувати розрахункову оптимізацію.
Розробці відповідних математичних моделей присвячені роботи багатьох вчених. Проте, не дивлячись на істотні успіхи, математичні моделі формування і розвитку паливного струменя (ПС), його взаємодії із стінками КЗ дизеля, розподілу палива в характерних зонах струменя і КЗ, випаровування і горіння палива в цих зонах мають багато припущень і значну невідповідність фізичним процесам. Тому, уточнення математичних моделей сумішоутворення і згоряння, розробка методики розрахункового узгодження конструктивно-регулювальних параметрів паливної апаратури (ПА) і форми КЗ, є актуальною проблемою, що дозволяє знизити експлуатаційну витрату палива.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння НТУ “ХПІ” в рамках НДР по вдосконаленню робочих процесів форсованих дизелів типу ЧН25/34, ЧН26/34, ЧН25/27 та ЧН32/32, працюючих на традиційному паливі, а також держбюджетних НДР МОН України: “Фізико-хімічні дослідження щодо використання альтернативних палив та альтернативних матеріалів в перспективних вітчизняних двигунах внутрішнього згоряння для автотракторних засобів” (ДР №0100U001654), 2000-2002р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕ-ЛІВ ШЛЯХОМ УЗГОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИ-СТИК ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ТА ФОРМИ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок