Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ / сторінка 2

Назва:
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,70 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Проблема моральності, в міру своєї актуальності, завжди була одним із важливих чинників наукових пошуків у філософії, соціології, психології, педагогічній науці і практиці. Тому розуміння значущості моралі у становленні особистості простежується впродовж усього історичного шляху цивілізації. Питання виховання у підростаючого покоління загальнолюдських моральних цінностей відображено у працях видатних зарубіжних учених Г.Гегеля, І.Гербарта, Д.Дьюї, Я.Коменського, Ф.Ніцше, І.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, П.Тейяра де Шардена, А.Швейцера та ін.
Не обійшли увагою зазначену проблему вітчизняні мислителі, починаючи ще з епохи Київської Русі (Іларіон, Святослав, Володимир Мономах), а також відомі просвітителі П.Могила, Ф.Прокопович, Г.Сковорода, О.Духнович, К. Ушинський, X.Алчевська, Б.Грінченко, Г.Ващенко, В.Вернадський, І.Огієнко, С.Русова, Б.Наврочинський, А.Макаренко, М.Стельмахович, В.Сухомлинський та ін.
У працях українських учених В.Андрущенка, І.Беха, М.Боришевського, І.Зязюна, О.Киричука знайшли своє відображення соціально-філософський та психологічний аспекти моральності. Важливого значення вони зокрема надають морально-практичній діяльності, яка виступає основною соціальною детермінантою та визначає моральне зростання молодої людини.
Аналіз наукових досліджень у галузі морального виховання особистості вчених В.Білоусової, Г.Васяновича, Л.Виготського, Г.Костюка, О.Леонтьєва, М.Фіцули, К.Чорної та інших дав можливість визначити психолого-педагогічні основи досліджуваної проблеми, до яких були віднесені: методологія, функції, принципи, умови, фактори морального виховання.
Значущість для нашого дослідження становлять праці, присвячені проблемі формування моральних цінностей (О.Вишневський, О.Власенко, М.Іванчук, А.Кавалеров, Е.Помиткін, В.Шинкарук, А. Ярмоленко та ін.), які визначають дані утворення через призму моральності. Вониі вважають, що у психолого-педагогічному плані моральні цінності повинні розглядатися як якості особистості людини, що регулюють її діяльність та поведінку.
Цінними в контексті нашого пошуку є також дослідження різних аспектів морального виховання як фактору формування моральної культури особистості (Л.Аза, Є.Бондаревська, О.Горожанкіна, А.Титаренко та ін.).
Дотичними до досліджуваної нами проблеми є праці науковців А.Бойко, Ш.Амонашвілі, М.Босенко, В.Киричок, О.Кононко, М.Левківського, В.Оржеховської та інших, в яких розглядаються різноаспектні питання суті та технології морального виховання підростаючого покоління.
Значення для людини та суспільства загальнолюдських моральних цінностей, методологічні засади системного підходу до вдосконалення морального виховання молоді, виховання моральних якостей особистості, вироблення в учнів умінь і навичок моральної поведінки, формування гуманних взаємовідносин у різних видах урочної та позаурочної діяльності знайшли своє відображення у працях Л.Бурдейної, Т.Ващенко, О.Докукіної, Б.Кобзаря, Т.Люріної, Ю. Підборського, К.Плівачук, П.Щербаня та ін.
Проведений аналіз джерельної бази дав можливість констатувати, що на сьогодні накопичений певний досвід морального виховання учнівської молоді. Проте, незважаючи на посилену увагу науковців до цієї проблеми, моральне виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії поки ще не стало предметом спеціального дослідження. Внаслідок цього залишається недослідженою низка важливих для теорії й практики морального виховання питань: недостатньо висвітлений даний процес з позицій сучасних концепцій навчання та виховання; можливості реалізації особистісного потенціалу старшокласника в моральному зростанні в умовах гімназії. Потребують визначення та дослідження педагогічні умови ефективності морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії.
Отже, актуальність і недостатня теоретична та методична розробка порушеної проблеми, доцільність пошуку шляхів підвищення ефективності морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії зумовили вибір теми нашого дослідження: „Моральне виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок