Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ

Загрузка...

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ / сторінка 4

Назва:
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,70 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Емпіричні: діагностичні (педагогічне спостереження, анкетування, тестування, аналіз матеріалів, інтерв'ювання, вивчення й узагальнення досвіду морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії) для визначення рівня моральної вихованості старшокласників; прогностичні (експертних оцінок, узагальнення незалежних характеристик); констатувальний і формувальний експеримент з метою виявлення та обґрунтування сукупності педагогічних умов підвищення якості морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії. Методи математичної статистики — для інтерпретації та обробки результатів дослідження.
Методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання, положення про формування всебічно розвиненої, високоморальної особистості; системний і діяльнісний підходи як інструменти дослідження та оцінки педагогічної діяльності: філософські, соціальні, психолого-педагогічні ідеї та висновки суспільствознавців про тенденції створення нової системи освіти в Україні; сучасні теоретичні обґрунтування інноваційного підходу до змісту та форм організації навчально-виховного процесу; новітні дослідження з проблем морального виховання.
Теоретичну основу дослідження становлять: праці вітчизняних і зарубіжних філософів і педагогів (Г.Ващенко, Г.Гегель, Д.Дьюї, Я.Коменський, К.Ушинський та ін.); положення сучасної філософії освіти (В.Андрущенко, І.Зязюн); концепції розвитку освіти, виховання та навчання в сучасних умовах (І.Бех, Г.Васянович, В.Сухомлинський); психолого-педагогічні дослідження щодо сензитивності раннього юнацького віку до набуття рис моральної особистості (І.Кон, Г.Костюк, теорії організації навчально-виховного процесу в гімназіях (В.Білоусова, І.Єрмаков).
Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилися впродовж 2001-2006 років у гімназії №1 м. Біла Церква, Переяслав-Хмельницькій гімназії Київської області та гімназії №3 м. Шпола Черкаської області. На різних етапах дослідження в експериментальній роботі було охоплено 504 старшокласники.
Організація та основні етапи дослідження. Теоретична та дослідно-експериментальна робота охоплювала три етапи науково-педагогічного пошуку.
Перший етап (2000-2002 рр.). На цьому етапі досліджувалась філософська, психолого-педагогічна, навчально-методична література з даної проблеми, обґрунтовувалися вихідні теоретичні засади, об’єкт, предмет дослідження, його гіпотеза, конкретизувалися завдання; розроблялася методика констатувального етапу експерименту та здійснювалося його проведення, визначалися критерії та рівні моральної вихованості старшокласників, здійснювалося вивчення сучасного стану морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії, вносилися корективи у плани виховної роботи гімназій; визначалися педагогічні умови, розроблялася модель і технологія та морального виховання старшокласників.
Другий етап (2002-2005 рр.) пов’язаний із проведенням формувального етапу експерименту – аналіз результатів дослідження в контрольних та експериментальних групах. Здійснювалася експериментальна перевірка ефективності розробленої моделі й технології та педагогічних умов морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії у взаємозв’язку урочної та позаурочної роботи; вносилися необхідні корективи у програму дослідження та проводилися проміжні зрізи, коригувалися зміст, форми та методи морального виховання старшокласників.
Третій етап (2005-2006 рр.) – здійснювався порівняльний аналіз та узагальнення отриманих результатів за експериментальних умов, виявлялася динаміка моральної вихованості старшокласників; формулювалися загальні висновки, готувалися методичні рекомендації.
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: вперше виявлено, науково обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних умов морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії; розроблено модель і технологію морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії; визначені критерії та рівні моральної вихованості старшокласників; з’ясовано та уточнено сутність понять: “мораль”, “моральні цінності” і “моральне виховання”, що ґрунтується на вихідних концептуальних положеннях (особистісно зорієнтована спрямованість навчально-виховного процесу, дотримання власне педагогічних і специфічних принципів організації виховного процесу, самовдосконалення – здійснення переходу від сприймання інформації до її осмислення, від осмислення – до дії) у контексті взаємозвязку навчально-виховної урочної та позаурочної діяльності.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок