Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ / сторінка 5

Назва:
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,70 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Подальшого розвитку набула методика вивчення моральної вихованості особистості.
Практичне значення дослідження полягає в апробації та впровадженні розробленої моделі і технології морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії, спецкурсів “Основи християнської моралі” та ”Усна народна творчість”, у створенні для педагогів методичних рекомендацій щодо морального виховання старшокласників, що сприяє підвищенню результативності означеного процесу.
Впровадження результатів дослідження. Основні положення, висновки й рекомендації, розроблені на основі узагальнення дослідницьких матеріалів, упроваджено в навчально-виховний процес Білоцерківської гімназії №14 (акт №17 від 2 лютого 2006 року), Переяслав-Хмельницької гімназії (акт №9 від 19 січня 2006 року), Шполянської гімназії (акт №12 від 31 січня 2006 року).
Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій; використанням комплексу взаємодоповнювальних методів, адекватних завданням і логіці дослідження; кількісним і якісним аналізом емпіричних даних; результатами педагогічного експерименту.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати проведеного дослідження обговорювалися і дістали позитивну оцінку на засіданнях кафедри педагогіки ДВНЗ ,,Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, засіданнях педагогічних рад експериментальних гімназій (2001-2006 рр.). Матеріали дослідження оприлюднювалися на науково-практичних конференціях, зокрема: VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця” (Київ, 2006), IV науково-практичній конференції “Полікультуротворча діяльність” (Київ, 2006), Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку та реалізації” (Київ, 2005), VI Всеукраїнській науково-практичній конференції “Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи” (Київ, 2005), міжвузівській науково-практичній конференції “Традиції родинного виховання в Україні і сучасність” (Київ, 2004), міжвузівській науково-практичній конференції “Шляхи формування духовно-моральної та соціальної культури майбутніх спеціалістів” (Київ, 2003).
Публікації. Результати дослідження висвітлено в 10 одноосібних публікаціях, з них – 6 статей у фахових наукових виданнях затверджених ВАК України, 4 статті у збірниках наукових праць та матеріалах наукових конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел із 226 найменувань та 16 додатків. Ілюстративний матеріал поданий у 24 таблицях, 5 рисунках та 2 схемах. Загальний обсяг дисертації складає 211 сторінок друкованого тексту. Основний зміст викладено на 171 сторінці.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, сформульовано гіпотезу та наукову новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів дослідження, вказано етапи дослідження, дослідну базу, подано відомості про апробацію і впровадження результатів дослідження.
У першому розділі – ,,Теоретичні та практичні передумови морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії” – узагальнено результати філософських, психолого-педагогічних досліджень з актуальних проблем теорії і методики морального виховання в сучасних соціокультурних умовах, охарактеризовано методологію системного підходу в педагогічних дослідженнях, розкрито сутність морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії та окреслено шляхи вдосконалення означеного процесу на основі діагностики стану моральної вихованості старшокласників.
Аналіз наукової літератури з проблеми морального виховання дав можливість з’ясувати та уточнити сутність понять “мораль”, “моральні цінності”, “моральне виховання”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок