Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ

ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ

Назва:
ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,90 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ІМЕНІ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО
ПОТАПЕНКО Ярослав Олександрович
Індекс УДК 930.1
ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ
07.00.06 — Історіографія, джерелознавство і спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ — 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Міністерство освіти України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор історичних наук Кучменко Елеонора Миколаївна,
доцент кафедри загальної історії Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук Трощинськиіі Володимир Павлович,
професор Української Академії державного управління при Президентові України
кандидат історичних наук Паліснко Марина Генадіївна,
доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
П ровідиа установа: Інститут історії України НАН України, відділ української історіографії, м. Київ.
Захист відбудеться 28 жовтня 2000 року о 12 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради Д 26.228.01 по захисту дисертацій в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, Київ-1, вул. Трьох-святительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися .у бібліотеці Інституїу української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, Київ-1, вул. Трьохсвяти-тельська. 4)
Автореферат розісланий 23 вересня 2000 року.
Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради
І.В. Верба
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. На нинішньому етапі становлення соборної суверенної української держави та консолідації громадянського суспільства спроба подивитися на власну історію очима зарубіжних науковців, за нашим твердим переконанням, допоможе в процесі переосмислення ролі й місця України в історії XX століття, прислужиться для вироблення чіткої стратегії національно-державних інтересів та пріоритетів. Адже, як відомо, рівень розвитку історичної думки в суспільстві прямо пропорційний рівню пол-ітичної зрілості цього суспільства.
З особливою гостротою й актуальністю постає завдання становлення історіографії проблеми визвольного руху в Україні XX століття, що ускладнюється схильністю багать-ох сучасних істориків і політологів до поверхових теоретичних конструкцій, яким не ви-стачає логічної завершеності у висвітленні таких складних історичних феноменів епохи як український націонал-комунізм - напрям української державницької думки, що нама-гався поєднати найболючіші питання національно-визвольної революції. Оскільки в Ук-раїні донедавна подібні дослідження були під забороною, а західним вченим плідно пра-цювати в цій галузі заважав брак важливих джерел та недооцінка реального потенціалу національних рухів, - іще до сьогодні триває пошук нових джерел, нових методологічних підходів, адже успіхи і невдачі у процесі становлення української державності вирішаль-ним чином зумовлювалися особливостями розвитку, організаційною злагодженістю та теоретичною зрілістю політичних партій і течій - учасників національного руху.
Об'єкт дослідження - наукові та науково-публіцистичні матеріали з історії розвитку українського національно-визвольного руху, видані на Заході, в яких простежується діяльність та формування ідеології українських ліворадикальних партій, а також зарубіжні публікації, присвячені питанням українізації та участі націонал-комуністів у цьому про-цесі.
Предметом дослідження є зарубіжна історіографія, присвячена проблемі становлен-ня та генези націонал-комуністичних течій в Україні. У своїй роботі ми зосереджуємо увагу на ак!ї;а..;звних працях, монографіях та статтях, виданих українською мовою на Заході, з огляду на їхній вплив на висновки зарубіжних істориків та-на формування сусп-ільно-політичгіиї-думки загалом, - тобто, весь комплекс видань, що сгосуютьсм 'питання проявів націонал-комунізму в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок