Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ

АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ

Назва:
АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,54 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГАВРИЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
УДК 631.512.:631.816:633.16(477.41/.42)
АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ
ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ
ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ В ПОЛЬОВІЙ
СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ
Спеціальність 03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
ЖИТОМИР - 2006
Дисертацією є рукопис
Дисертація виконана на кафедрі ґрунтознавства та землеробства
Державного агроекологічного університету (м. Житомир)
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: | кандидат сільськогосподарських наук, доцент ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ Микола Сергійович,
Державний агроекологічний університет,
доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук,
член-кор. УЕАН, професор
СЛЮСАР Іван Тимофійович,
Інститут землеробства УААН, смт. Чабани,
завідувач лабораторії землеробства на осушених землях
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
БОРИСЮК Борис Васильович
доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, Національний
аграрний університет Кабінету Міністрів, м. Київ
Провідна установа: Інститут агроекології УААН
Захист відбудеться “__14__” _____червня_________ 2006 року
о _1000 год на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 14.083.01
в Державному агроекологічному університеті за адресою:
10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного агроекологічного університету за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7
Відгуки на реферат в двох примірниках , завірені печаткою, просимо надсилати на адресу 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, Державний агроекологічний університет, вченому секретареві спеціалізованої вченої ради
Автореферат розісланий “__13__” ___травня___ ____ 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради |
М.М. Побірський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Екологічний стан грунту зумовлений дією природних факторів, однак в більшості випадків сучасні зміни пов’язані з антропогенним навантаженням, що впливає не тільки на ґрунтовий покрив, але й на інші компоненти природно-антропогенного комплексу. Наслідками інтенсивної господарської діяльності є порушення законів функціонування агроекосистем; відбувається деградація ґрунтового покриву, зменшується вміст гумусу, порушується колообіг біогенних елементів, збільшується вміст у ґрунті біохімічно активних елементів, відбувається ущільнення та переущільнення орного і підорного шарів, посилюються ерозійні процеси, збіднюється фіторізноманіття агроценозів тощо (В.В. Медведев, О.Г. Тараріко, Б.С. Носко, М.К. Шикула, Е.Г. Дегодюк , Н.А. Макаренко, В.П. Стрельченко та ін.).
Серед сучасних умов, що визначають ефективність агропромислового виробництва, важливе екологічне значення мають вдосконалені системи землеробства. Складовою частиною їх є плодозмінні біологізовані сівозміни, ґрунтозахисні технології обробітку, збалансовані системи удобрення. Всі ці прийоми спрямовані на оптимізацію ґрунтових факторів, енергозбереження і охорону навколишнього середовища, відвернення деградаційних змін і забруднення
Так, в умовах Полісся України ряд проблем екологічного характеру залишаються недостатньо вивченими, зокрема питання наслідків впливу на агрофітоценози різних способів основного обробітку ґрунту, удобрення та захисту рослин. Це і визначило актуальність наших досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною програми досліджень за темою: “Впровадження елементів біологічної системи землеробства, спрямованих на виробництво екологічно чистої продукції в умовах Полісся України” (номер державної реєстрації 0199 Y003682), що виконується кафедрою ґрунтознавства та землеробства Державного агроекологічного університету (м. Житомир).
Мета та задачі досліджень. Встановити вплив антропогенних чинників на агроекологічні фактори функціонування агроценозу ячменю ярого в умовах Полісся.
Для досягнення мети було поставлено наступні задачі:
визначити зміни загальних агрофізичних властивостей ґрунту;
з’ясувати динаміку водного режиму ґрунту протягом вегетації культури;
вивчити трансформацію основних елементів мінерального живлення рослин та біологічної активності ґрунту;
визначити вміст в ґрунті та зерні ячменю ярого біохімічно активних елементів;
встановити вплив на стан агроценозу;
визначити рівні продуктивності та показники якості зерна ячменю;
оцінити економічну та енергетичну ефективність технологій вирощування ячменю ярого.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок