Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОДИЛЬНО-ХРЕСТИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX СТ.

РОДИЛЬНО-ХРЕСТИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX СТ.

Назва:
РОДИЛЬНО-ХРЕСТИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,45 KB
Завантажень:
433
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Дмитрієва Вікторія Вікторівна
УДК 392.1 (477.62 = 774)
РОДИЛЬНО-ХРЕСТИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX СТ.
Спеціальність 07.00.05 - Етнологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу і середніх віків історичного факультету Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Герцен Олександр Германович, завідувач кафедри історії стародавнього
світу і середніх віків Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Борисенко Валентина Кирилівна,
професор кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
кандидат історичних наук
Мандебура-Нога Олеся Святославівна,
молодший науковий співробітник Центру історичної політології
Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені Максима Рильського НАН України
Захист відбудеться “17” лютого 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.349).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “3” січня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИТСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів (що об’єднують дев’ять підрозділів), висновків, списку джерел і літератури. Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 145 с., список використаних джерел та літератури – 19 с. (217 найменувань).
Вступ. Актуальність дослідження. У сучасних умовах розвитку держави, науки, мистецтва в Україні зростає інтерес до історії, культури народів, що протягом тривалого часу живуть поряд з українцями на території нашої Батьківщини. Одним з таких етносів з багатою спадщиною народних традицій і звичаїв є приазовські греки, що мешкають на українських землях з кінця XVIII ст. Вони були переселені на територію північного узбережжя Азовського моря з Криму протягом 1778 – 1780 рр., заснували м. Маріуполь і 20 поселень у його окрузі. За даними останнього перепису населення (1989 р.) на території Донецької області проживають 83691 грек.
У традиційній духовній культурі приазовських греків, як і будь-якого етносу, найсуттєвішим є дитячий комплекс обрядів і звичаїв, адже за його допомогою оформлювався один із головних циклів сімейної обрядовості, новий представник народу приймався на рівних у родовий, громадський колектив, ставав членом релігійної конфесії. Тому аналіз звичаїв і обрядів родильно-хрестильного циклу сімейної обрядовості складає невід’ємну частину комплексного етнологічного вивчення традиційної культури приазовських греків і їхніх зв’язків з іншими етносами, що мешкали у Криму та Приазов’ї.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною теми “Дослідження культури християнського населення півдня України у період середньовіччя та новий час”, що розробляється Кримським відділенням Інституту сходознавства ім. А. Кримського Національної академії наук України та кафедрою історії стародавнього світу і середніх віків Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (державний реєстраційний номер 2-3 ЕК 1993-1995).
Об’єктом дослідження є приазовські греки, що оселилися наприкінці XVIII ст. на півдні Донецької області.
Предметом дослідження є комплекс елементів родильно-хрестильної обрядовості греків Приазов’я.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РОДИЛЬНО-ХРЕСТИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок