Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва:
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,78 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
ОСІПОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 338.439:338.24.001
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Одеса – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних дослі-джень НАН України
Науковий консультант | доктор економічних наук, професор, академік НАН України
Буркинський Борис Володими-рович,
Інститут проблем ринку та економіко-екологіч-них досліджень НАН України, директор
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор, академік НАН України
Амоша Олександр Іванович,
Інститут економіки промисловості НАН України,
директор
доктор економічних наук, професор
Грузнов Іван Іванович,
Одеський національний політехнічний універси-тет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри
доктор економічних наук, професор
Лисенко Юрій Григорович,
Донецький національний університет Міністерс-тва освіти і науки України, завідувач кафедри
Провідна організація | Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ проблем розвитку і розмі-щення харчової і переробної промисловості, м. Київ
Захист відбудеться 17 грудня 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологіч-них досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий 15 листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Моліна О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Висновки, зроблені в 2003 р. Міжнародним Еконо-мічним фо-ру-мом щодо конкурентоздатності 102 країн світу, показали, що Україна посідає місце у восьмій десятці, що вказує на певну деградацію на-ціо-нальної економіки. Подібна ситуація в еконо-міці країни, яка ще п'ятнадцять ро-ків тому вважалась серед країн СРСР та держав Європи досить потужною, ви-магає вживання кардинальних заходів для її виходу з економічного ко-лапсу.
Особливість сучасного стану народногосподарського потенціалу полягає в тому, що в певній групі галузей він має негативний вектор спрямованості. Україна позбавилася флоту, багато галузей народного господарства знаходяться у стані стагнації, сільське господарство у занепаді. Не уникла цієї долі й одна із самих продуктивних галузей промисловості – харчова, котра в докризовий пе-ріод та в даний час займає друге місце за показником ВВП серед галу-зей про-ми-словості. Виробничий потенціал харчової промисловості і багатьох її галузей у да-ний час утратив свої кількісні і якісні характеристики.
Необхідність проведення робіт з відновлення, реконструкції і переосна-щення багатьох галузей харчової промисловості в умовах обмеженості фінан-сових ресурсів вимагає вибору ефективних управлінських рішень. В сучасних умовах економічне зростання промислової діяльності неможливе без якісного передбачення наслідків прийнятих управлінських рішень. Від якості аналітичної та прогнозної інформації залежать можливості планування ефектив-ного використання вироб-ничого потенціалу та його складових елементів виробництва: осно-вних засобів, обігових коштів та персоналу. Потреба в такій інформа-ції ставить нові про-блеми в сфері розробки ефективних механізмів управління діяльністю підприємств та галу-зей промисловості і вимагає перебудови мето-дології виміру, оцінки та аналізу економічних процесів, які відбуваються в ви-робничому потенціалі промислових підприємств. Застосу-вання оновлених та діючих механізмів в системі управління дозволить визначити комплекс-ний вплив сукупності організаційно-технічних та економічних заходів на майбутній розвиток виробництва і підвищення його ефективності.
Як показу-ють проведені дослідження, виробничий потенціал більшості галузей хар-чової промисловості вимагає поліпшення як використання, так і його відтворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок