Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА БЕРЕЖКОВА

НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА БЕРЕЖКОВА

Назва:
НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА БЕРЕЖКОВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,19 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШИПКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
УДК 94 (477): 929 Бережков
НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА БЕРЕЖКОВА
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії Росії історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Верба Ігор Володимирович,
професор кафедри історії Росії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Коцур Анатолій Петрович,
завідувач кафедри української історії та етнополітики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук
Ясь Олексій Васильович,
старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України
відділу української історіографії та
спеціальних історичних дисциплін
Провідна установа:
Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться “__25__” _06______ 2007 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “_23_” ____05__ 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.Г. Сокірко
Загальна характеристика дисертації
Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження. Її загальний обсяг – 241 с., основний зміст – 183 с. Робота складається зі вступу, 3 розділів (10 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (45 с., 463 назв), 5 додатків.
Вступ. Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку історичної науки в Україні вивчення діяльності та наукової спадщини відомих вчених і громадсько-політичних діячів складає один із важливих напрямів історіографічних досліджень. Адже становлення особистості та її досягнення у різних сферах суспільно-політичного і наукового життя є основою піднесення національної самосвідомості, формування нової системи духовних та культурних цінностей громадянського суспільства кожної держави. Особливий інтерес становить дослідження наукової спадщини та культурно-просвітницький внесок у розвиток національної науки представників інтелігенції України др. пол. ХІХ – пер. тр. ХХ ст. При цьому слід зазначити, що у полі зору науковців до останнього часу перебували переважно постаті визначних діячів історичної науки, тоді як творчість маловідомих вчених залишалася здебільшого поза увагою. Враховуючи потребу кращого осмислення процесу розвитку наукової думки, поряд з відомими істориками України важливі об’єкти для вивчення становлять і менш знакові особистості, оскільки саме вони у контексті певного історичного періоду уособлюють загальне тло своєї соціальної групи та виступають виконавцями розв’язання актуальних проблем.
Серед великого кола науковців, імена яких тривалий час несправедливо обходили увагою дослідники, перебуває ім’я Михайла Миколайовича Бережкова (1850–1932) – професора російської історії Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька. Дослідження наукової спадщини М. Бережкова сприяє актуалізації в українській та російській історіографії доробку ще одного талановитого її представника, який суттєво збагатив новими ідеями історичну науку, зокрема, у вивченні проблем середньовічної історії Росії та історії України нового часу, а також розширення сфери знань з таких напрямів історичних досліджень, як історіографія, джерелознавство, археографія та архівознавство.
Актуальність даної роботи посилюється недостатньою розробкою теми в науковій літературі, відсутністю спеціального комплексного дослідження життя та науково-просвітницької діяльності М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА БЕРЕЖКОВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок