Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАТЕГОРІЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ

КАТЕГОРІЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ

Назва:
КАТЕГОРІЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,64 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет
Ткачук Вадим Миколайович
УДК 81'366.5
КАТЕГОРІЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ
Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук
Донецьк – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Донецького національного університету.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Загнітко Анатолій Панасович, Донецький національний університет, професор, завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти:
·
доктор філологічних наук, професор Глущенко Володимир Андрійович, Слов'янський державний педагогічний інститут, професор кафедри загального та російського мовознавства;
·
кандидат філологічних наук, доцент Теркулов В'ячеслав Ісайович, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, завідувач кафедри російської мови та мовознавства.
Провідна установа: Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, кафедра української філології та загального мовознавства
Захист відбудеться 29 травня 2002 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 при Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська 24, гол. корпус, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Донецького національного університету.
Автореферат розісланий 26.04.2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради д.ф.н., проф. М.Г.Сенів
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження визначається недостатнім і суперечливим вивченням питань, які стосуються суб'єктивної модальності (СМ), її типології, статусу і місця у структурі модальності, закономірностей вияву у слов'янських і германських мовах, потребами вдосконалення комплексного аналізу речення як багатоярусної одиниці та уточнення особливостей функціонування і взаємозв'язку мовної та метамовної субстанцій. Незважаючи на те, що проблемам модальності загалом та СМ зокрема приділяли увагу Н.Д.Арутюнова, Ш.Баллі, О.В.Бондарко, В.В.Виноградов, Н.В.Гуйванюк, Т.І.Дешериєва, Г.О.Золотова, В.Б.Касевич, Г.П.Нємец, Ф.Р.Пальмер та ін., на сьогодні немає узагальнювальних монографічних праць СМ. У силу цього важливою постає необхідність системного опису категорії СМ як функціонально-семантичного поля (ФСП), як мовної універсалії, розгляду та експлікації форм СМ, її значень, взаємозв'язків з предикативністю, темпоральністю, комунікативністю, парадигмою речення, предикативним / номінативним мінімумом речення, виявлення закономірностей внутрішньокатегорійної і міжкатегорійної взаємодії, визначення специфіки внутрішньопольового та міжпольового взаємопроникнення. Все це мотивує актуальність реферованого дослідження.
Мета роботи полягає в дослідженні архітектоніки категорії СМ, встановлення її типологічних виявів у різних мовах, виявленні структурних особливостей ФСП СМ та з'ясуванні засобів вербальної реалізації значень СМ в українській, російській, англійських та німецькій мовах.
При цьому ставились і вирішувались такі завдання: 1) розглянути теоретичні аспекти експлікації ФСП та закономірності його ієрархічної будови; 2) детермінувати узагальнену семантику концепту модальності та з'ясувати семантику ФСП СМ; 3) здійснити таксономію значень СМ; 4) простежити основні закономірності її знакової репрезентації в українській, російській, англійській та німецькій мовах; 5) систематизувати засоби вираження СМ в індоєвропейській сім'ї мов; 6) встановити ядро / напівпериферію / периферію ФСП СМ; 7) визначити типи СМ та виявити типологію її форм і значень; 8) простежити напрями і тенденції взаємодії, взаємовпливу, взаємовияву, взаємозумовленості, взаємокорелятивності складових частин СМ.
Методологія дослідження ґрунтується на розумінні мови як складної системи, що містить значну кількість по-різному взаємопов'язаних між собою підсистем. Важливе значення надається положенням семіотики про знак і його структуру, твердженням про існування опозицій і їхню значущість для творення смислу, зв'язку форми та змісту, про змістове диференціювання форм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: КАТЕГОРІЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок