Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища

Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища

Назва:
Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,32 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інститут біології тварин УААН
Фальфушинська Галина Іванівна
УДК 577.352.38:577.64
Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища
03.00.04 – біохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор кафедри хімії
СТОЛЯР Оксана Борисівна,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Сологуб Леонід Ілліч,
Інститут біології тварин УААН,
завідувач лабораторії обміну речовин
доктор біологічних наук, професор
АРСАН Орест Михайлович,
Інститут гідробіології НАН України,
завідувач відділу екотоксикології
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра біохімії, м. Київ
Захист відбудеться „ 13 ” вересня 2005 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 Інституту біології тварин УААН за адресою: 79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту біології тварин УААН за адресою: 79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38
Автореферат розісланий „ 12 ” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Віщур О.І.


загальна характеристика роботи
Актуальність теми. За умов комплексного забруднення, властивого природним водоймам, вимірювання гідрохімічних показників, як і визначення вмісту токсиканта в організмі, не може бути достатнім критерієм для оцінки небезпеки забруднення (Линник П. Н., 1999; Брагинский Л. П., Линник П. Н., 2003). Тому актуальною задачею є пошук чутливих і адекватних біомаркерів стану водойм.
До перспективних біохімічних маркерів відносять металотіонеїни – низькомолекулярні термостабільні білки (ТБ) з високим вмістом цистеїну (Kagi J. H. R., Schaffer A., 1988), що беруть участь у гомеостазі цинку і міді та детоксикації кадмію (Klaassen C. D. та ін., 1999; Maret W., 2000; Brouwer M. та ін., 2003). Металотіонеїни рекомендують використовувати для біотестування забруднення водойм кадмієм, міддю, цинком та ртуттю (Roesijadi G., 1994). Поряд з цим, металотіонеїни – це білки гострого стресу, які індукуються різноманітними чинниками, у тому числі активними формами кисню (АФК) (Pearce М. та ін. 2000). Тому перспективним є, очевидно, їх дослідження за дії органічних забруднювачів, багато з яких, або продуктів їх перетворення, мають прооксиданту дію (Lam P. K. S., Wu R. S. S., 2003).
Разом з тим, методологічне підґрунтя для використання металотіонеїнів як біомаркерів забруднення води не сформоване. Мало досліджено питання про видову специфічність відповіді металотіонеїнів, не визначені критерії ефективності функції металотіонеїнів (Столяр О.Б., 2004). Вивчення металотіонеїнів здебільшого здійснюється за впливу гостротоксичних концентрацій металів протягом короткого часу і, переважно, на морських видах (Roesijadi G., 1994; Viarengo A. та ін., 1999).
На етапі іонообмінної хроматографії (ІОХ) металотіонеїни здатні утворювати дві молекулярних форми – МТ-1 і МТ-2 (Kagi J. H. R., Schaffer A., 1988). У низці досліджень виявлено відмінності їх властивостей залежно від природи індуктора (Brouwer M. та ін., 1992; Dallinger R. та ін., 2004). Тому ми вважали за доцільне порівняти властивості окремих молекулярних форм металотіонеїнів та показники антиоксидантно-прооксидантного стану (АПС) у представників еволюційно віддалених видів прісноводних тварин, які належать до одного біотопу, за впливу на організм поширених забруднювачів водного середовища у екологічно реальних концентраціях.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у межах науково-дослідних тем держбюджетної тематики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка “Токсикоспецифічні адаптації гідробіонтів та водних екосистем до іонів важких металів та їх регуляція” № держреєстрації 0101UO00303 (2001-2003 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок