Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,96 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОБРОВОЛЬСЬКА Олена Володимирівна
УДК 351:338.432
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
Макаренко Петро Миколайович,
Дніпропетровський державний аграрний університет, проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Іванюта Світлана Миколаївна,
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка, м.Полтава,
професор кафедри міжнародної економіки;
 
кандидат економічних наук, доцент,
Дацій Надія Василівна,
Рада по вивченню продуктивних сил України, НАН
України, м.Київ, провідний науковий співробітник
відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого
самоврядування
Захист відбудеться 29 травня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського дер-жавного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25.
Автореферат розісланий 25 квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Р.М. Миронова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід економіки до ринкових відносин створив якісно нові соціально-економічні умови розвитку аграрного виробництва. В період трансформаційних перетворень були відмічені як позитивні, так і негативні тенденції розвитку галузей аграрного виробництва. Ринкові відноси-ни ще не стали регулятором міжгалузевих пропорцій, що вплинуло на еконо-мічну стійкість господарюючих суб’єктів аграрного виробництва.
Система державного регулювання агропромислового виробництва не повністю сформована. Недостатньо розвинений ринковий механізм, що склав-ся, підсилив тенденцію привласнення значної частини чистого доходу, вироблюваного в сільському господарстві, промисловістю, торгівлею та іншими галузями суспільного виробництва. Через зниження реальних доходів скоротився платоспроможний попит населення на продовольчу продукцію, що в свою чергу зумовило різкий спад виробництва сільськогосподарської продукції, створило загострення проблеми неплатоспроможності біля 30% аграрних підприємств.
Теоретичні основи економічної стійкості аграрних підприємств в умовах ринку обґрунтовані в працях таких зарубіжних учених, як Ю.Брігхема, Р.Брейли, Б.Єфимова, А. Нельсона, Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, Й. Шумпетера, Е.Стоянової, Дж.К.Ван Хорна, Е.Хелферта та вітчизняних учених, таких як В.Андрійчук, В.Амбросов, Л.Анічин, П.Гайдуцький, С.Іванюта, М.Корецький, М.Кропивко, І. Лукінов, П.Макаренко, M.Малік, Л.Мельник, П.Cаблук, В.Юрчишин та інші.
Незважаючи на високий рівень проведених досліджень, окремі проблеми потребують подальшого опрацювання. Так недостатньо вивченими залиша-ються показники оцінювання економічної стійкості аграрних підприємств, потребують методологічних підходів рейтингове оцінювання показників економічної стійкості та подальше обґрунтування напрямів підвищення економічної стійкості аграрних підприємств з урахуванням сучасних умов розвитку ринкової економіки в Україні.
Актуальність проблеми, її практичне значення й недостатня теоретична розробленість зумовили вибір теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження були здійснені у межах теми Дніпропетровського державного аграрного університету “Органі-зація, розвиток та державне регулювання аграрного підприємництва в умовах ринкових перетворень” (номер державної реєстрації 0102U005022).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок