Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики

Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики

Назва:
Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,09 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Шалабай Леонід Петрович
УДК 332.1:338.45:620.9
Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики
08.10.01 – Розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
академік НАН України
Долішній Мар’ян Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, директор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Недін Ігор Валентинович,
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри
кандидат економічних наук
Горин Михайло Петрович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ проблем регіональної економіки, м. Київ
Захист відбудеться 11 жовтня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 8 вересня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук В.І. Жовтанецький
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Входження України в активні еконо-міч-ні відносини в Європі та у світі, необхідність вирішення проблеми нарощу-вання її соціально-виробничого потенціалу вимагають наукової розробки стра-тегії розвитку України на довготермінову перспективу як у галузевому, так і у регіональному розрізах. Науковому розв’язку задачі оптимізації стратегії соці-аль-но-економічного розвитку регіонів присвячено праці відомих науковців О. Амоші, Є. Бойка, В. Гальчинського, В. Геєця, Б. Данилишина, М. Доліш-нього, С. Доро-гунцова, С.Романюка, М. Чумаченка, В. Януковича та ін.
Активно розробляються теоретичні і прикладні аспекти стратегії роз-вит-ку окремих сфер економічної діяльності. Однією із пріоритетних сфер еконо-мічної діяльності є діяльність, пов’язана із забезпеченням зростаючих потреб населення та суб’єктів господарювання в електричній та тепловій енергії.
В Україні останніми роками здійснена значна робота щодо вирі-шення як науково-технічних, так і організаційно-економічних проблем по-кращення енергозабезпечення. Зокрема, напрями підвищення ефектив-ності використання енергоресурсів досліджували у своїх роботах А. Борисенко, С. Денисюк, Д. Дереган, М. Ковалко, Є. Крикавський, М. Ксенофонтов, В. Куратченко, В. Меркулов, Л. Мороз, І. Недін, Ю. Ніколаєв, М. Поровський, А. Праховник, Ю. Синяк, О. Суходоля, Е. Самбірська, В. Точилін, С. Тулуб, В. Шевченко, А. Шидловський, А. Щокін, С. Янко та інші.
На основі проведених досліджень, а також вивчення світового і вітчизняного досвіду розроблено і прийнято правові та організаційно-економічні норми з розвитку енерговикористання в Україні, розроблено і прийнято Закон України „Про енергозабезпечення”, Закон України „Про альтернативні джерела енергії”, ряд постанов Кабінету Міністрів України.
Разом з тим, ряд проблем із забезпечення підвищення ефективності виробництва і споживання електричної і теплової енергії вимагають дальших наукових пошуків, розробки науково-обґрунтованих рекомен-дацій господарським органам та владним структурам. Передусім це стосується збалансованого розвитку теплоенергетики на регіональному рівні, використання місцевих ресурсів, застосування ринкових важелів у системі енергоспоживання і виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок