Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІСНІ ПОХІДНІ АНГІДРИДУ БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ендо,ендо-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ

ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІСНІ ПОХІДНІ АНГІДРИДУ БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ендо,ендо-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ

Назва:
ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІСНІ ПОХІДНІ АНГІДРИДУ БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ендо,ендо-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,95 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ"
ПАЛЬЧИКОВ
Віталій Олександрович
УДК 547.312:547.217.1+541.28
ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІСНІ ПОХІДНІ АНГІДРИДУ БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ендо,ендо-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Дніпропетровськ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор хімічних наук, професор
Кас’ян Лілія Іванівна,
Дніпропетровський національний університет,
кафедра органічної хімії, професор
Офіційні опоненти: Доктор хімічних наук, професор
Бурмістров Костянтин Сергійович,
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", кафедра фізичної хімії, професор
Кандидат хімічних наук, доцент
Нестерова Олена Юріївна,
Дніпропетровський національний університет,
завідувач кафедри хімії та хімічної технології
 високомолекулярних сполук, доцент
Захист відбудеться “01” лютого 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 при ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8.
Автореферат розісланий “20” грудня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої
ради Д 08.078.03, кандидат технічних наук Шевцова К.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Велика увага, що приділяється хімії похідних норборнена, викликана значними фармакофорними властивостями біциклічного каркасу; присутність останнього надає великій кількості заміщених норборненів (амінів, імідів, амідів, діамідів, сульфонамідів тощо) різноманітну і високу біологічну активність. Жорсткі та об’ємні молекули заміщених норборненів із закріпленою у просторі орієнтацією замісників є зручними моделями для вивчення зв’язку між фармакологічною активністю та хімічною структурою.
У даній роботі як вихідну речовину обрано доступний ангідрид біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо,ендо-2,3-дикарбонової кислоти (ендиковий ангідрид). Присутність різних за природою реакційних центрів в молекулі цієї сполуки відкриває широкі перспективи як для її подальшої трансформації в різні класи органічних сполук, так і для вивчення стереохімічних особливостей цих перетворень.
Аналіз літературних джерел, а також проведені раніше дослідження показали перспективність отримання біологічно активних похідних ендикового ангідриду; відсутність даних про можливість перетворення сполук цієї групи в гетерополіциклічні сполуки підкреслює особливу актуальність досліджень, що проведені у даному напрямку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане в рамках держбюджетної теми “Карбо- та гетероциклічні сполуки. Структура й реакційна здатність”, затвердженої Головним управлінням науки Міністерства освіти і науки України 01.01.2004 р. (№ держреєстрації 0104U000476), а також теми “Аліциклічні та гетероциклічні оксигено- та нітрогеновмісні сполуки. Синтез, структура, реакційна здатність”, затвердженої Головним управлінням науки Міністерства освіти і науки України 01.01.2007 р. (№ держреєстрації 0107U000533).
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розробка методів синтезу нових практично корисних похідних ендикового ангідриду; встановлення впливу структури субстрату на хемо- і регіоселективність процесів трансформації оксигено- та нітрогеновмісних похідних ендикового ангідриду під дією пероксикислот та нуклеофільних реагентів різних типів; вивчення нейротропної активності синтезованих сполук. Досягнення мети включало вирішення наступних завдань:
· Синтез і встановлення структури продуктів амінолізу ендикового ангідриду первинними і вторинними амінами різних груп, зокрема, азабінуклеофільними ізомерними амінопіридинами і спорідненими сполуками, а також нітрилами N-арил-б-аміноізомасляної кислоти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІСНІ ПОХІДНІ АНГІДРИДУ БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ендо,ендо-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок