Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі художніх творів)

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі художніх творів)

Назва:
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі художніх творів)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,16 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
ЩЕРБАЧУК Наталія Петрівна
ББК 81. 411. 1- 22
УДК 811. 161. 2’ 367. 332: 82-83
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА
ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ
(на матеріалі художніх творів)
Спеціальність 10.02.01. – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови
Рівненського державного гуманітарного університету.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
ШУЛЬЖУК Каленик Федорович,
Рівненський державний гуманітарний університет,
завідувач кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ІВАНИЦЬКА Ніна Лаврентіївна,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
професор кафедри методики філологічних дисциплін;
кандидат філологічних наук, доцент
ЧУМАК Володимир Васильович,
Мовно-інформаційний фонд НАН України,
старший науковий співробітник,
заступник директора.
Провідна установа: Донецький національний університет,
кафедра української мови, Міністерство освіти і науки
України, м. Донецьк.
Захист відбудеться „13” жовтня 2006 р. о 14 годині
на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 Інституту філології
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар
Тараса Шевченка, 14).
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці
імені М.О.Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано „9” вересня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Л.П.Гнатюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Значення і роль семантики для синтаксичних одиниць фіксується ще на зламі ХІХ-ХХ ст. у роботах О.О.Потебні, О.М.Пєшковського. Однак широкого розголосу дослідження змістових процесів набуло з середини ХХ ст., оскільки формальний план лінгвістичного аналізу, відображаючи поверхневу структуру, не допомагав глибше пізнати механізм утворення і реалізації речення як комунікативної одиниці. Тому теоретична база збагатилася науковими розвідками, об’єктами яких стали проблеми типології речень, їх компонентна наповнюваність та реалізація в процесі функціонування мови.
Складність природи цієї одиниці спонукала багатьох дослідників виокремити певні аспекти, а отже, зумовила формування кількох напрямків у її вивченні. Нові підходи при дослідженні речень пов’язані з семантичним і комунікативним аспектами, а звідси з синтаксисом мови і синтаксисом мовлення.
Теоретичне осмислення проблем синтаксичної семантики зумовило активізацію досліджень основних її категорій – предиката, суб’єкта, об’єкта.
Семантичний напрям, який ґрунтується на концепті “від форми до значення”, у сучасному мовознавстві має свої традиції, вироблені пошуками зарубіжних (В.Г.Адмоні, Т.Б.Алісова, Н.Д.Арутюнова, Ю.Д.Апресян, О.В.Бондарко, В.В.Богданов, В.Г.Гак, Г.О.Золотова, С.Д.Кацнельсон, Т.П.Ломтєв, О.І.Москальська, А.М.Мухін, Ю.С.Степанов, Л.Теньєр, Ч.Філлмор, Н.Ю.Шведова) та вітчизняних науковців (Й.Ф.Андерш, Н.Н.Арват, А.Й.Багмут, О.В.Болюх, К.Г.Городенська, С.Я.Єрмоленко, А.П.Загнітко, Н.Л.Іваницька, Л.О.Кадомцева, М.В.Мірченко, М.Я.Плющ, В.М.Русанівський, К.Ф.Шульжук та ін.).
Центр їхньої уваги зосередився на визначенні основних характеристик та класифікації предиката як головної одиниці семантичної структури речення, його потенційних можливостях, що прогнозують кількісний і якісний склад субстанціальних синтаксем. Україністика збагатилася доробками І.М.Арібжанової, О.І.Бондаря, О.В.Виноградової, О.М.Галаган, Г.В.Кутні, О.В.Куц, О.І.Леути, Л.І.Лонської, Н.М.Мединської, Н.Г.Ніколаєвої, Т.В.Парасюк, І.А.Пасічник, О.А.Семенюк, М.І.Степаненка, В.А.Тимкової, О.А.Тронь та ін., у яких проаналізовано виділені типи ознакових слів, їх валентний потенціал. Разом з тим, попри велику кількість дослідницького матеріалу, все ще немає єдиних критеріїв для характеристики предикатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі художніх творів)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок