Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИЧНОГО КОНЦЕПТОПРОСТОРУ ПЕРШОТВОРУ (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків)

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИЧНОГО КОНЦЕПТОПРОСТОРУ ПЕРШОТВОРУ (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків)

Назва:
МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИЧНОГО КОНЦЕПТОПРОСТОРУ ПЕРШОТВОРУ (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,58 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КРИВОНОС Ярослава Володимирівна
УДК 811.161.2+811.11]'25
МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
МЕТАФОРИЧНОГО КОНЦЕПТОПРОСТОРУ ПЕРШОТВОРУ
(на матеріалі українських перекладів
творів англійських та американських романтиків)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство
Київ–2008
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу Черкаського державного технологічного університету
Науковий керівник:  доктор філологічних наук, доцент
Коломієць Лада Володимирівна,
доцент кафедри теорії та практики
перекладу з англійської мови
Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:      доктор філологічних наук, професор
Зорівчак Роксолана Петрівна,
академік АН ВШ України,
завідувач кафедри перекладознавства
і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура
Львівського національного університету
імені Івана Франка;
кандидат філологічних наук
Дерді Емма Тіберіївна,
завідувач кафедри теорії та практики перекладу
Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу            
Захист відбудеться "20" березня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.    
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).    
Автореферат розісланий "14" лютого 2008 року    
Вчений секретар кандидат філологічних наук
спеціалізованої вченої ради _________ Л.В. Клименко       
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі розвитку мовознавчих наук найактивніше досліджуються когнітивні аспекти метафори, що надають цінний лінгвістичний матеріал для виявлення типових асоціацій і визначення особливостей конкретної мови на рівні конотативної та асоціативної складових її семантики. У цьому контексті когнітивні аспекти метафори набувають особливого значення для перекладознавства – зокрема, для художнього перекладу.
Роль метафори в образній системі художнього твору активно досліджували лінгвісти та перекладознавці протягом другої половини ХХ ст. Однак визначення критеріїв адекватності та параметрів еквівалентності відтворення метафоричного образу першотвору дотепер лишається актуальною проблемою художнього перекладу, з огляду на термінологічну неоднозначність понять адекватності й еквівалентності та доповнення методологічних основ текстової інтерпретації теоретичними положеннями когнітивної науки.
Актуальність дослідження зумовлена проблематикою перекладацького відтворення художньої образності першотвору. Відсутність загальноприйнятої методики перекладознавчого аналізу метафори та визначення еквівалентності її перекладу зумовлює потребу в розробці методологічних засад відтворення метафоричного концептопростору першотвору на основі когнітивного підходу, перспективність якого визначається складною семантико-психологічною, експресивно-емотивною та когнітивною природою метафоричного образу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми, затвердженої Міністерством освіти і науки України „Актуальні проблеми літератури Західної Європи та Америки ХХ – поч. ХХІ ст.” (код держреєстрації 0107U003253), що її розробляє колектив лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету.
Мета дослідження полягає у розробці теоретико-методологічних засад перекладацької інтерпретації метафоричного концептопростору художнього тексту на основі методу концептуального аналізу та категорії концептуальної еквівалентності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИЧНОГО КОНЦЕПТОПРОСТОРУ ПЕРШОТВОРУ (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок