Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області)

Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області)

Назва:
Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,70 KB
Завантажень:
506
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Петрина Наталія Василівна
УДК 911.52; 504.064
Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного
моніторингу (на прикладі Київської області)
11.00.11 - конструктивна географія і раціональне
використання природних ресурсів.
Автореферат дисертації
на здобуття наукового стуаеня
кандидата географічних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному
університеі імені Тараса Шевченка, кафедра географії України.
Науковий керівник: член-кореспондент АПН, доктор
географічних наук, професор Шищенко Петро Григорович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри географії України
Офіційні опоненти: доктор географічних наук,
старший науковий співробітник Пархоменко Галина
Орестівна, Інститут географії НАН України, провідний
науковий співробітник відділу картографії
кандидат географічних наук Олещенко В'ячеслав Іванович,
Головне державно-правове управління Адміністрації
Президента України, перший заступник керівника
Провідна установа: Харківський університет
імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет,
кафедра конструктивної географії і геоекології, м.Харків
Захист відбудеться 4 жовтня 2000 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 при Київському університеті
імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ, вул.Васильківська, 90, ауд.212.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м.Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 4 вересня 2000 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, д.геогр.н., проф. С.І. Іщук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА дисертації
Ак-туа-ль-ність те-ми. За останні декілька десятиліть одним із небезпечних наслідків господарської діяльності людини стало погіршення екологічної ситуації, що відобразилось на стані земельних ресурсів, призвело до зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь, погіршення умов для отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Все це зумовило необхідність розробки науково-обгрунтованих управлінських рішень щодо збереження родючості грунтів та виробництва екологічно чистої продукції, єдиною повноцінною основою яких може стати агроекологічний моніторинг.
Спостереження за станом навколишнього природного середовища в Україні проводилися й раніше, але через те, що велися вони багаточисельними НДІ й організаціями різної відомчої підпорядкованості і за різними методиками, то і отримані дані часто неповні, несистематизовані, неспівставлювані між собою. До того ж і розосередженість у різних відомствах робила їх недоступ-ними для використання. Це призвело до того, що діяльність в сфері моніторингу дуже часто зводилася лише до реєстрації даних про стан тих чи інших компонентів середовища і виключала можливість ефективного залучення отриманої інформації до управління природокористуванням. Створення системи агроекологічного моніторингу дозволить поєднувати та узагальнювати відомчу моніторингову інформацію про екологічний стан агроландшафтних систем, прогнозувати і оцінювати можливі його зміни під впливом природних та антропогенних факторів, надавати аналітичну та методичну підтримку органам управління.
Аналіз вітчизняних та зарубіжних концептуальних розробок, присвячених питанням АЕМ показав, що на сьогоднішній день вже існують певні теоретичні передумови для створення в Україні єдиної системи агроекологічного моніторингу. Актуальним є обгрунтування моніторингової мережі, яка б дозволила успішно розв'язувати поставлені перед агроекологічним моніторингом завдання, в зв'язку з чим необхідно більш чітко визначити теоретико-методичну базу агроекологічного моніторингу, його структуру та програму. Розв'язанню окреслених проблем і присвячена дана дисертаційна робота.
Ме-та і зав--дання дослідження. Ме-та ро-бо-ти – обгрунтувати ме-ре-жу аг-рое-ко-ло-гі-ч-но-го моніто-ри-н-гу в межах Київської адміністративної області на ос-но-ві ла-н-д-ша-ф-т-но-гео-хі-мі-ч-но-го пі-д-хо-ду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок