Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ : СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ : СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Назва:
СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ : СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,14 KB
Завантажень:
98
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ”
МНИХ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 364.3 (477)(043.3)
СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ : СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Науковий консультант | член-кореспондент НАН України,
доктор економічних наук
Кваснюк Борис Євгенович,
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,
заступник директора.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Ковальчук Трохим Тихонович,
Інститут законодавства Верховної Ради України, перший заступник директора;
доктор економічних наук, професор Романенко Лариса Федорівна,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
перший проректор;
доктор економічних наук
Фурман Василь Миколайович,
Акціонерне страхове товариство “Вексель”, генеральний директор.
Захист відбудеться “05” грудня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “05” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | Н.І. Левчук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На початку ХХІ століття ринкова трансформація соціально-еконо-міч-но-го розвитку в Україні потребує вдосконалення страхових відносин суспільст-ва та створення ефективної системи формування страхових фондів, які б дієво впливали на соціальний захист населення та розвиток бізнесу. Основною ме-тою цього є гарантія забезпечення ефективного розвитку підприємництва в Україні з урахуванням нових технологій виробництва та визначених стандар-тів рівня і якості життя населення на основі перерозподілу національного до-ходу на принципах соціальної солідарності.
Актуальність теми. Проблеми раціоналізації соціального навантаження на економіку та ринкового механізму функціонування економіки особливо актуальні для сучасної України. Перед нашою державою стоїть завдання по-будови такої системи ефективного розвитку бізнесу та соціального захисту населення, яка змогла б достатньо швидко і якісно підняти рівень життя на-селення України та розвиток економіки. Розв’язання цього питан-ня лежить у площині страхування та забезпечення його можливостей реалізації як механізму надання гарантій розвитку бізнесу та соціального захисту на-селення може бути здійснено при створені гнучких, здатних швидко адапту-ватися в нових економічних умовах, систем управління соціальними та ви-роб-ничими ризиками, які базуються на найкращих світових досягненнях і враховують національні особливості розвитку.
Однак сьогодні в Україні страхування перебуває в стадії розвитку, а його ста-новлення супроводжується проблемами нормативного, правового, організа-ційно-методичного та інформаційно-аналітичного характеру й недосконалої контрольованості здійснення страхових операцій. Чинне законодавство не створює достатньо правових підстав для цивілізованого розвитку страхування в Україні. Бракує наукових та методологічних розробок щодо ефективного здійс-нення страхування та відкритості діяльності страхових компаній, у зв’яз-ку з чим діюча система страхування та соціального страхування не надає достат-ніх гарантій соціальної захищеності населення, тому фінансові ресурси ви-користовуються неефективно, а в окремих випадках обслуговують інтереси ок-ремих осіб.
Розв’язання цих проблем багато в чому залежить від застосування під час наукового дослідження системного підходу до страхування як механізму розвитку бізнесу та соціального захисту населення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ : СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок