Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНСОРТИВНА СТРУКТУРА СОСНИ МУГО (PINUS MUGO TURRA) В ЧОРНОГІРСЬКОМУ ВИСОКОГІР’Ї (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

КОНСОРТИВНА СТРУКТУРА СОСНИ МУГО (PINUS MUGO TURRA) В ЧОРНОГІРСЬКОМУ ВИСОКОГІР’Ї (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Назва:
КОНСОРТИВНА СТРУКТУРА СОСНИ МУГО (PINUS MUGO TURRA) В ЧОРНОГІРСЬКОМУ ВИСОКОГІР’Ї (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,65 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Царик Інна ЙосифІвна
УДК 551.524.04
КОНСОРТИВНА СТРУКТУРА СОСНИ МУГО (PINUS MUGO TURRA) В ЧОРНОГІРСЬКОМУ ВИСОКОГІР’Ї
(УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)
03.00.16 — екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
ДНІПРОПЕТРОВСЬК — 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті екології Карпат НАН України
Науковий керівник:
академік НАН України, професор
ГОЛУБЕЦЬ Михайло Андрійович
Інститут екології Карпат НАН України,
директор Інституту
Офіційні опоненти:
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
ЧОРНОБАЙ Юрій Миколайович.
Державний природознавчий музей НАН України, директор музею.
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
ПАРПАН Василь Іванович.
Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва, директор інституту.
Провідна установа:
Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України,
відділ екології фітосистем, м.Київ.
Захист відбудеться “21“ квітня 1999 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 08.051.04 при Дніпропетровському державному університеті (320625, МПС, м.Дніпропетровськ - 10, пров. Науковий, 13, корп.17, ауд.611).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного університету (320625, МПС, м.Дніпропетровськ — 10, пров.Науковий, 13)
Автореферат розісланий “17” березня 1999 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук, доцент А.О.Дубіна
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Збереження біологічної різноманітності, раціональна експлуатація біотичних ресурсів, конструювання штучних екосистем, призупинення негативних наслідків антропогенної дії на живі системи можуть бути ефективними лише за умови глибоких досліджень екологічних систем, їх структурної і функціональної організації. Структурованість будь-якої біотичної системи є передумовою її стабільного існування і здатності протистояти збурювальним чинникам.
На рівні екосистем елементарною функціональною одиницею є консорція, яка в найбільшій мірі відображає властивості самої системи (Мазинг, 1966; Голубець, 1982; Работнов, 1983, 1992; Миркин, 1985, 1986).
Один з основних принципiв системологiї полягає в тому, що методами системного аналiзу можна вивчити тi елементи, якi зберiгають ознаки самої системи, тобто належать до класу формальної структури (Флейшман, 1978). Iндивiдуальна консорцiя володiє формальними ознаками системи i може бути тим об’єктом дослiджень, якi допоможуть пiзнати специфiку функцiонування i динамiку екосистем у природних i змiнених людиною умовах, що особливо є актуальним тепер, коли антропогенний вплив зумовив кардинальнi їх змiни як на регiональному, так i глобальному рiвнях (Нац. доповiдь України, 1992; Голубець, 1997).
Не менш важливим є дослiдження консорцiй як iндикаторiв процесiв, що вiдбуваються в екосистемах, а також пiд час розв’язання специфiчних завдань аутекологiї i популяцiйної екологiї. Отриманi матерiали можуть бути використанi не лише для розкриття процесiв, якi вiдбуваються в екосистемах пiд час дiї на них антропогенних чинникiв, але й власне органiзацiї консорцiй — "кристалiв життя" (Миркин, 1985).
Робота спрямована на дослiдження консортивної органiзацiї сосни муго (Pinus mugo Turra), яка у високогiр’ї Карпат формує клiмаксовi угруповання з виробленою структурою (Малиновський, 1975) i збалансованими функцiями (Голубець, Малиновський, 1975). Ці угруповання виконують важливу грунтозахисну i водорегулюючу роль (Чубатий, 1965), але внаслідок нерацiональної господарської дiяльностi їх площі постiйно зменшуються (Малиновський, 1980). Вiдновлення гiрськососнових угруповань вимагатиме глибоких знань їх структурно-функцiональної органiзацiї, в першу чергу, їх елементарних комiрок — консорцiй, як у природних, так i змiнених людиною умовах.
Все це зумовлює актуальнiсть теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана як аспiрантська тема протягом 1992-1995 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОНСОРТИВНА СТРУКТУРА СОСНИ МУГО (PINUS MUGO TURRA) В ЧОРНОГІРСЬКОМУ ВИСОКОГІР’Ї (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок