Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Англомовні запозичення в українській правничій термінології

Англомовні запозичення в українській правничій термінології

Назва:
Англомовні запозичення в українській правничій термінології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,68 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
СЕРГЄЄВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 81’373.45=111:340.113=161.2
Англомовні запозичення
в українській правничій термінології
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків - 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному університеті
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Калашник Володимир Семенович,
завідувач кафедри української мови
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна
Офіційні опоненти : доктор філологічних наук, професор
Ажнюк Богдан Миколайович,
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
НАН України,
провідний науковий співробітник;
кандидат філологічних наук, доцент
Покровська Ольга Анатоліївна,
Харківська державна академія
технології та організації харчування,
доцент кафедри українознавства
Провідна установа – Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра сучасної української мови
Захист відбудеться “ 1 ” жовтня 2002 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 2-37.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий 29 серпня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Гноєва
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Термінологія є найбільш динамічним складником лексичної системи мови, що характеризується постійним розвитком та неологізацією, важливим чинником якої, поряд із дією внутрішньомовних тенденцій, є лексичний вплив інших мов. Сучасний етап розвитку української термінології, як і терміносистем багатьох європейських мов, характеризується стрімким збільшенням кількості англомовних запозичень.
Помітним є вплив англійської термінології на розвиток української правничої терміносистеми, формування якої в рамках єдиної європейської правової системи зумовлюється інтеграційними процесами у світовій спільноті та інтернаціоналізацією національного права. Цим пояснюється особливий інтерес до проблеми запозичень з англійської мови, їх освоєння й унормування в українській правничій термінології.
Окремі аспекти проблеми англомовних запозичень в українській літературній мові досліджені в працях Я.Голдованського, І.Каминіна, Л.Кислюк, С.Рижикової, вплив англійської мови на мову української діаспори досліджували Б.Ажнюк, Ю.Жлуктенко, Г.Зимовець та ін. Англомовні запозичення як ціла термінологічна група в правничій термінології в україністиці не досліджувались і реферована робота є першою спробою висвітлити це питання.
Відсутність у вітчизняному мовознавстві узагальненого комплексного дослідження англомовних запозичених термінів, а також потреба системного опису та унормування терміносистеми права, одним із важливих складників формування якої на сучасному етапі є англомовні запозичення, визначають актуальність дослідження.
Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація відповідає загальній науковій проблемі кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна “Аналіз системи рівнів української мови XVII – XXІ століть”.
Мета дослідження – виявити англомовні запозичення в українській правничій термінології, з’ясувати особливості їх освоєння на фонетичному, морфологічному, словотвірному та лексико-семантичному мовних рівнях і визначити роль англомовних запозичень у формуванні терміносистеми української правничої мови. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: –
укласти реєстр англомовних правничих термінів, засвідчених в україномовних спеціальних текстах та лексикографічних працях; –
визначити мовні та позамовні причини поповнення української правничої термінології англомовними запозиченнями на сучасному етапі її розвитку; –
провести комплексне дослідження і дати системний опис англомовних запозичень в правничій термінології з виявом особливостей та сучасних тенденцій освоєння термінів-англіцизмів на різних рівнях української мовної системи (фонетичному, граматичному, словотвірному та лексико-семантичному);–
виявити і схарактеризувати фонетичні, морфологічні та семантичні варіанти англомовних лексем, визначити шляхи їх уніфікації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Англомовні запозичення в українській правничій термінології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок