Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛУ

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛУ

Назва:
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,61 KB
Завантажень:
15
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Локшин Андрій Ігорович
УДК: 334.012.82  .1 (043.3)
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛУ
Спеціальність 08.05.01 – світове господарство
і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Макогон Юрій Володимирович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри міжнародної економіки.
 
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Редькін Олександр Семенович, Інститут економіки та менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова, професор за кафедрою менеджменту та корпоративного управління, директор;
кандидат економічних наук, доцент Майорова Ірина Миколаївна, ВАТ „Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча”, доцент кафедри міжнародної економіки, інженер-економіст II категорії відділу зовнішньоекономічних зв’язків.
Провідна установа – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ), відділ зовнішньоекономічних досліджень.
Захист відбудеться 30 січня 2007 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 186, ауд. 409.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83005, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 28 грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, доцент С.П.Калініна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтернаціоналізація економічного розвитку зумовлена зростанням рівня взаємопов’язаності та взаємозалежності національних економічних систем. Міжнародна діяльність національних економік на сучасному етапі розвитку світогосподарської системи значною мірою визначається процесами міжнародної економічної інтеграції. Процеси економічної інтеграції виступають фактором прискорення економічного розвитку країн, зростання їх значення в міжнародній торгівлі і міжнародних відносинах.
Відповідно до урядових програм розвитку економіки України, в результаті значної диверсифікації міжнародної торгівлі, близько 65-70% її обсягу до 2010 року буде припадати на країни “далекого зарубіжжя”. Виходячи з цього, особливий інтерес представляє визначення провідних галузевих напрямків економічної інтеграції України. Саме через використання такого напрямку міжнародного економічного співробітництва Україна може стати органічною складовою світового співтовариства.
Вагомий внесок в дослідження проблем міжнародної економічної інтеграції належить відомим вітчизняним вченим В.Андрійчуку, В.Будкіну, І.Бураковському, В.Геєцю, Б.Губському, А.Кредісову, Д.Лукьяненку, Ю.Макогону, В.Новицькому, Ю.Пахомову, А.Поручнику, А.Філіпенку, В.Шинкаренку, Ю.Шишкову, О.Шниркову та ін. Даній темі присвячено праці таких зарубіжних вчених як Б.Балаши, Е.Бенуа, П.Кругман, А.Крюгер, К.Мейер, Ж.Моне, М.Портер, Д.Рікардо, П.Робсон, А.Ругман, А.Сміт, Я.Тінберген, Е.Хекшер, Ф. Хаспеслаг, Д. Джемісон та ін.
Разом з тим, питання щодо включення національних економік до світових галузевих ринків залишаються недостатньо дослідженими. Стосовно України, перш за все, це є ринок металопродукції як такий, де вітчизняна економіка може використати наявні конкурентні переваги.
Актуальність і наукова значущість окресленої проблеми зумовили вибір теми дисертаційної роботи, постановку мети і задач дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету за держбюджетними темами: “Методологічні питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні регіону і розробка рекомендацій щодо її активізації” (номер теми Г-96/93, номер державної реєстрації – 0196 ), у рамках якої здійснено аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств металургійної промисловості України; “Конкурентоспроможність підприємств Донецького регіону на міжнародних ринках і пошук шляхів її підвищення” (номер теми Г-01/3, номер державної реєстрації – 0101 ) – автором визначено конкурентні переваги вітчизняних металургійних підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок