Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ

ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ

Назва:
ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,16 KB
Завантажень:
144
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВўЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. О.О. Богомольця
СОЛОВЙОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 616.342-002.44-053.82-036-08
ВИРАЗКОВА ХВОРОБА
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ
14.01.02 – внутрішні хвороби
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному медичному університеті
ім. О.О. Богомольця.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Свінціцький Анатолій Станіславович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра госпіта-льної терапії №2, завідувач кафедри
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Никула Тарас Денисович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб №2, завідувач кафедри
доктор медичних наук, професор Катеренчук Іван Петрович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії, завідувач кафедри
Провідна установа:
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії №1 та профпатології
Захист відбудеться 21.12.2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (01003, м.Київ, вул. Льва Толстого, 10)
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (03057, м.Київ, вул.Зоологічна 3)
Автореферат розісланий 21.11.2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук Кузьменко А.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Виразкова хвороба (ВХ) і хронічний гастродуоденіт - найбільш поширені захворювання органів травлення (А.П. Пелещук і співавт., 1995; В. Наmmеr еt аl., 1993). За даними літератури, в економічно розвинених країнах протягом життя на пептичну виразку хворіють близько 10 % дорослого населення (Л.И. Аруин и соавт., 1998; Р. Sipponen, 1995). Оскільки на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (ВХДПК) хворіють переважно люди молодого та середнього, найбільш працездатного віку (П.Я. Григорьев и соавт., 1998; А.П. Пелещук і співавт., 1995; В.Г. Передерий и соавт., 1997), то проблема її лікування має соціально - економічний характер.
У наявних публікаціях не в повній мірі висвітлюються особливості перебі-гу ВХ у осіб молодого віку, і ці дані досить суперечливі (О.Н. Крючкова, 1997; Н.М. Кузин и соавт., 1990; В.М. Успенский и соавт., 1998). Відсутні порівняль-ні дослідження ендоскопічних та морфологічних проявів ВХДПК у осіб моло-дого віку та осіб старших вікових груп. Відомо, що збереження активності гаст-риту і дуоденіту після лікування сприяє рецидиву ВХ (Л.И. Аруин и соавт., 1998). Разом з тим, питання особливостей гастриту тіла шлунка, антрального гастриту та дуоденіту при ВХДПК у фазі загострення та після лікування у осіб різного віку не вивчені.
Бактерія Нelicobacter pуlori (H. pylori) вважається збудником хронічного гастриту, вона відіграє важливу роль у патогенезі виразкової хвороби (П.Я. Григорьев и соавт.,1998; В.А. Исаков, 1998; М. Blaser, 1997). В літературі відсутні порівняльні дані про частоту та ступінь обсіменіння H. pylori слизової оболонки шлунка хворих на ВХДПК різних вікових груп.
Запропоновано багато антихелікобактерних схем лікування, при викори-станні яких частота ерадикації коливається від 60 до 98% (В.Г. Передерий и соавт., 1999; Е.С. Рысс и соавт., 1998; T.I. Borody et al., 1995; W.A. De Boer et al., 1995; S. Hoskings et al., 1994; R.H. Hunt, 1994; I.H. Lewis, 1995). Однак питання особливостей лікування ВХ залежно від віку хворих, морфологічних змін слизової оболонки та ступеня обсіменіння H. pylori не розроблені. Ця проблема є актуальною для осіб молодого, творчого віку.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії №2 Наці-онального медичного університету: “Вивчити окремі ланки патогенезу, дати клінічну оцінку методів ранньої діагностики уражень гастродуоденальної зони і гепатобіліарної системи та методів їх лікування у осіб, що зазнали впливу радіоактивного фактору” (номер державної реєстрації 019640U7062).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок