Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Науково-методичні засади індикативного планування та механізми їх реалізації

Науково-методичні засади індикативного планування та механізми їх реалізації

Назва:
Науково-методичні засади індикативного планування та механізми їх реалізації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,10 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Погребняк Максим Миколайович
УДК 338.2
Науково-методичні засади індикативного
планування та механізми їх реалізації
Спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування
і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ) Міністерства економіки України.
Науковий керівник –
Науменко Володимир Іванович – кандидат економічних наук, доцент, Рахункова палата України, радник голови.
Офіційні опоненти:
Диба Михайло Іванович – доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет, декан кредитно-економічного факультету, професор кафедри політичної економії факультетів управління і маркетингу
Сергієнко Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, Інститут Міжнародної економіки і фінансів МАУП, заступник директора
Провідна організація –
Державна установа “Інститут економіки і прогнозування НАН України”, відділ моделювання та короткострокового прогнозування (м. Київ).
Захист відбудеться 27 квітня 2006 року о 14 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки України (01103, Київ – 103, бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки України (01103, Київ – 103, бульвар Дружби народів, 28, 1-й поверх).
Автореферат розісланий 21 березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук | О.Ю. Рудченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економіки України по-требує наукового пошуку такої форми економічного планування, що не супере-чить принципам ринкової економіки, залучає до планового процесу недержав-ний сектор, є відкритою, прозорою та виступає альтернативою тіньовим стосу-нкам бізнесу і влади, яка відповідає умовам української перехідної економіки з недосконалим ринковим механізмом та надає державі достатньо впливові ін-струменти регулювання. Названим критеріям в найбільшій мірі відповідає ін-дикативна форма планування.
Питанням індикативного планування, програмування та прогнозування економіки присвячені праці таких українських вчених, як Беседін В.Ф., Геєць В.М., Диба М.І., Євдокимова І.М., Ємельянов А.С., Мельник А.Ф., Мочерний С.В., На-ливайченко С.П., Науменко В.І., Панасюк Б.Я., Щукін Б.М. тощо; узбе-цьких вчених: Абатурова В. та Мурадової Х.; російських вчених: Андрюшкевича О.А., Демидової Л.Г., Доморацької Е.І., Дудкіна В., Євграшина А., Іванової О.А., Климова С.М., Кузнєцова В.І., Любимцева Ю., Осипова Ю.М., Петрова Ю., Шаккума М. тощо; вчених далекого зарубіжжя: Ардана Ф., Гелб-рейта Дж.К., Кейнса Дж., Ландауера К., Нішіо М. тощо.
В той же час тематика індикативного планування в Україні недостатньо розроблена і не має єдиної науково-методичної основи, що пов’язано з неодно-рідністю світового досвіду індикативного планування та з відсутністю єдиної думки серед науковців щодо теорії та практики його застосування. Тому актуа-льним є наукове завдання дослідити та сформувати науково-методичні засади індикативного планування, вивчити доцільність, можливості та механізми його застосування в Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційна робота пов’язана з науковими дослідженнями НДЕІ Мінекономіки Укра-їни, зокрема з темою “Розроблення прогнозу економічного і соціального розви-тку України на середньостроковий період (оптимістичний і песимістичний ва-ріанти) і підготовка пропозицій щодо його використання під час розроблення Урядом Програми діяльності Кабінету Міністрів України” (2005 р., № ДР 0102U007283). Особистий внесок автора полягає в розробці теоретичних поло-жень розрахунку макроекономічних індикаторів, що прогнозуються.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Науково-методичні засади індикативного планування та механізми їх реалізації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок