Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ЗІ СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ЗІ СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА

Назва:
ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ЗІ СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,09 KB
Завантажень:
132
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ГРИШИН Юрій Олександрович
УДК 343.123.3+343.137
ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
ЗІ СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА
Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2000 р.


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ України (МВС України)
Науковий керівник - Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Смітіенко Зінаїда Дмитрівна, Національна академія внутрі-шніх справ України, професор кафедри кримінального про-цесу.
Офіційні опоненти - Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Грошевий Юрій Михайлович, віце-президент Академії пра-вових наук України;
кандидат юридичних наук, доцент Шибіко Василь Петро-вич, завідуючий кафедрою правосуддя Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка.
Провідна установа: відділ кримінально-правових та кримінологічних проблем Інституту держави і права імені В. М. Корецького Націо-нальної академії наук України.
Захист дисертації відбудеться 7 квітня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (610024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (610024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
Автореферат розісланий 6 березня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради БИТЯК Ю. П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реалізація конституційної ідеї створення право-вої держави в Україні обумовлює реформування національної системи кримінального судочинства. Конституційні принципи презумпції невинності (ст. 62) й підтримки дер-жавного обвинувачення в суді (п. 5 ст. 129) прямо визначають тільки одну форму за-кінчення досудового розслідування, у результаті якого обвинувачуваний був би поста-влений у становище підсудного з усіма наслідками, що випливають із цього - направ-лення кримінальної справи до суду із підсумковим обвинувальним актом суб'єкта, який провадив розслідування. При цьому Конституція не вирішує проблему збережен-ня в законодавстві країни, що реформується, домінуючого стану слідства як найбільш складної процесуальної діяльності, стосовно якої аналогічна діяльність органів діз-нання на даний час має допоміжний характер на початковому етапі розслідування. Такий підхід законодавця до побудови майбутнього кримінального процесу, по-перше, визначає необхідність теоретичного обгрунтування найбільш доцільних форм завер-шення досудового слідства, а по-друге, актуалізує розробку проблем його закінчення зі складанням підсумкового обвинувального документа в справі.
Різним аспектам проблем закінчення досудового слідства зі складанням підсум-кового обвинувального акта присвячені роботи С.А. Альперта, В.М. Бикова, В.З. Ве-селова, О.І. Галагана, М.Ф. Горського, О.І. Гриценка, Ю.М. Грошевого, А.П. Гуляєва, А.Я. Дубинського, С.П. Єфимичева, Р.В. Жогина, В.С. Зелененького, В.С. Зубарєва, Ю.М, Калмикова, Н.В. Калмикової, Г.К. Кожевникова, Ю.В. Кореневського, В.П. Ко-рж, М.Г. Кортика, Л.П. Крисіна, О.М. Ларіна, В.З. Лукашевича, В.Т. Маляренка, Ю.В. Манаєва, Л.А. Маріупольського, А.Я. Меженцевої, Г.М. Миньковського, М.П. Митрохіна, О.Р. Михайленка, О.Б. Муравіна, І.Д. Перлова, Г.А. Печникова, С.К. Пітерцева, Д.А. Постового, З.Д. Смітієнко, В.Ф. Статкуса, С.С. Степачева, В.А. Стремовського, М.С. Строговича, О.В. Танцюри, Ф.М. Фаткуліна, П.В. Шумсько-го, П.С. Елькінд, Н.А. Якубович, Р.Х. Якупова та інших процесуалістів. При всій різ-ноплановості робіт зазначених авторів їх об'єднує розгляд проблем досудового слідст-ва у відриві від конституційних основоположних засад його сучасної організації -принципу змагальності. Це утрудняє розроблення концепції реформування стадії досу-дового розслідування в сучасних умовах формування демократичних основ українсь-кої держави й інтернаціоналізації світового співтовариства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ЗІ СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок