Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОД ЗБУРЕННЯ В МЕХАНIЦI ПРУЖНИХ (ВЯЗКОПРУЖНИХ) АНІЗОТРОПНИХ І КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ

МЕТОД ЗБУРЕННЯ В МЕХАНIЦI ПРУЖНИХ (ВЯЗКОПРУЖНИХ) АНІЗОТРОПНИХ І КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ

Назва:
МЕТОД ЗБУРЕННЯ В МЕХАНIЦI ПРУЖНИХ (ВЯЗКОПРУЖНИХ) АНІЗОТРОПНИХ І КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,34 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Мiнiстерство освiти і науки України
__________________
Днiпропетровський національний унiверситет
КАГАДIЙ Тетяна Станiславiвна
УДК 539.3
МЕТОД ЗБУРЕННЯ В МЕХАНIЦI ПРУЖНИХ
(ВЯЗКОПРУЖНИХ) АНІЗОТРОПНИХ І КОМПОЗИЦIЙНИХ
МАТЕРIАЛIВ
01.02.04 - Механiка деформiвного твердого тiла
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-математичних наук
Днiпропетровськ - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі вищої математики Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор
Павленко Анатолій Васильович,
Національна металургійна академія України,
завідувач кафедри вищої математики.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
ПРОЦЕНКО Володимир Сидорович,
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”,
професор кафедри вищої математики,
доктор фізико-математичних наук, професор
ОСАДЧУК Василь Антонович,
Національний університет “Львівська
політехніка”,
завідувач кафедри зварювального виробництва,
діагностики і відновлення металоконструкцій,
доктор фізико-математичних наук, професор
СМИРНОВ Сергій Олександрович,
Дніпропетровський національний університет,
директор інститута економіки.
Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра
теорії пружності та обчислювальної математики,
Міністерство освіти і науки України, Донецьк.
Захист відбудеться “_14_”__листопада__2003 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 при Дніпропетровському національному університеті за адресою: вул. Наукова, 13, корп. 3, ауд. 57.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету.
Автореферат розісланий “_7_”_жовтня_2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дзюба А.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Сучаснi машини i технологiї, побудованi на застосуваннi пiдвищених швидкостей, агресивних середовищ, нових композицiйних матерiалiв мають складний комплекс властивостей. Розраховуючи мiцнiсть деталей та конструкцiй з таких матерiалiв, дослiджуючи тi чи iншi складнi задачi механiки доводиться удаватися до спрощення систем диференцiальних рiвнянь, тобто завдяки деяким апріорним геометричним та фiзичним припущенням будувати моделi, якi дозволяють знайти аналітичні розвязки. Володіючи важливими позитивними якостями (простота та наочнiсть), спрощенi моделi мають не досить зрозумiлу область застосування.
Природним математичним апаратом, який дає можливiсть побудувати обгрунтованi наближенi рiвняння та оцінити області застосування рiзних гiпотез, є асимптотичний аналiз. Звичайно, в певнiй мiрi потреби iнженерної практики можуть бути задовiльненi завдяки розвитку чисельних методiв та отримання результатiв за допомогою ЕОМ, але потреба в аналiтичних розвязках, навiть наближених, залишається дуже значною. Це пояснюється тим, що урахування реальних властивостей матерiалу, тобто внесення в модель, яка розглядається, анiзотропiї або вязкопружностi i, тим бiльше, нелiнiйностi, призводять до значних, iнколи нездоланних математичних складностей. В таких випадках наближенi аналiтичнi рiшення допомагають зясувати якiснi особливостi задач, отримати асимптотики, проаналiзувати особливi точки (лiнiї) та побудувати вiдповiднi розвязки, а часто бувають основою для чисельних методiв.
В теорiї пружностi методи малого параметру (геометричного або фiзичного) знайшли широке застосування. Ефективнi пiдходи запропонованi В.М. Александровим, I.I. Воровичем О.Л. Гольденвейзером, О.М. Гузем, О.С. Космодамiанським, С.Г. Лехницьким, Ю.М. Немiшем, Г.Я. Поповим. У роботах Л.I. Маневича та А.В. Павленка асимптотичний аналiз рiвнянь теорiї пружностi ортотропних середовищ виконано з використанням параметрiв, якi характеризують анiзотропiю, що дозволило розвязати ряд складних задач.
В iнженернiй практицi все частiше використовуються анiзотропнi та композицiйнi матерiали.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕТОД ЗБУРЕННЯ В МЕХАНIЦI ПРУЖНИХ (ВЯЗКОПРУЖНИХ) АНІЗОТРОПНИХ І КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок