Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Назва:
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,22 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Полякова Світлана Володимирівна
УДК 330.51
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Торгова Лідія Володимирівна, Технологічний університет Поділля Міністерства освіти і науки України, декан факультету бізнесу та права
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Лібанова Елла Марленівна, заступник директора Інституту демографії
і соціальних досліджень НАН України;
кандидат економічних наук Палій Олена Михайлівна,
доцент кафедри європейської інтеграції Національної академії
державного управління при Президентові України
Міністерства освіти і науки України.
Провідна установа:
Київський національний економічний університет,
кафедра управління персоналом, м. Київ.
Захист відбудеться „29” березня 2004 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “24” лютого 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор Бандур С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, складовою якої є політика доходів населення. Перехід від командно-адміністративних до ринкових методів господарювання без належного науково-методологічного забезпечення призвів до фактичного усунення держави із сфери регулювання доходів, зростання соціальної напруженості у суспільстві. Економічні реформи проводяться без чіткого розмежування державних та ринково-регулятивних функцій, що спричинює кризу виробництва, різку поляризацію доходів у суспільстві, загальне падіння рівня життя населення. Низький рівень державних соціальних стандартів, нераціональні міжгалузева, міжрегіональна, міжкваліфікаційна диференціації заробітної плати, відсутність комплексних підходів до її реформування створили несприятливі умови для повноцінного відтворення і ефективного функціонування трудового потенціалу. Падіння платоспроможного попиту населення не дозволяє активізувати розвиток вітчизняного виробництва, вирішити проблему зайнятості, а відтак – і проблему підвищення доходів у суспільстві.
Світова економічна наука набула значного досвіду щодо дослідження питань формування доходів у суспільстві. Вагомий внесок належить економістам далекого зарубіжжя - Брю С., Гутману П., Кейнсу Д., Макконеллу К., Мальтусу Т., Нордгаузу В., Петті В., Рікардо Д., Семюелсону П., Сміту А., Хіксу Д., Шумпетеру Й. Слід зауважити, що у наукових працях зазначених авторів не відображено специфіки країн з перехідною економікою, що призводить до неприйнятності беззастережного копіювання зарубіжного досвіду.
Різні аспекти проблеми формування доходів досліджують провідні вчені України: Базилюк А.В., Богиня Д.П., Бондар І.К., Гнибіденко І.Ф., Задоя А.А., Заяць Т.А., Кір’ян Т.М., Ковален-
ко С.О., Колот А.М., Куценко В.І., Лагутін В.Д., Лібанова Е.М., Мандибура В.О., Маршавін Ю.М., Новіков В.М., Новікова О.Ф., Онікієнко В.В., Палій О.М., Соколик М.П., Сологуб О.П., Торго-
ва Л.В., Тютюнникова С.В., Чумаченко Ю.М.; вчені близького зарубіжжя: Абакумова Н.Н., Абалкін Л.І., Войтов А.Г., Вол-гін М.А., Єлісєєва І.І., Жеребін В.М., Пашков А.В., Подовало-
ва Р.Я., Романов А.М. та інші.
Вивчення соціальних проблем і шляхів їх вирішення стосуються переважним чином макроекономічного рівня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок