Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ основного ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ та рівнів удобрення В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ основного ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ та рівнів удобрення В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ основного ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ та рівнів удобрення В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,25 KB
Завантажень:
110
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СКАЛИГА Олексій Сергійович
УДК 631.582.2.003.13:631.51 (477.4)
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ
ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ основного ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ та рівнів удобрення В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.01 – загальне землеробство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України протягом 2004–2006 рр.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор
Примак Іван Дмитрович
Білоцерківський національний аграрний університет,
завідувач кафедри землеробства
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН,
Лебідь Євгеній Макарович,
Інститут зернового господарства УААН, м. Дніпропетровськ, директор
кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
Іванюк Микола Федорович,
Національний аграрний університет, м. Київ,
доцент кафедри землеробства і гербології
Захист відбудеться 18 квітня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.804.02 при Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, корпус 1, конференц-зал (ауд. 342)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25.
Автореферат розісланий “____” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.О. Мицик


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За існуючого на сьогодні диспаритету цін на продукцію землеробства і паливно-мастильні матеріали, агрохімікати та сільськогосподарську техніку зростає необхідність пошуку ресурсозберігаючих технологій механічного обробітку ґрунту. В поширених в Україні короткоротаційних плодозмінних сівозмінах далеко не повністю опрацьовані системи основного обробітку ґрунту, які, як відомо, мають бути ресурсозберігаючими і ґрунтозахисними. Тому розробка таких систем є на сьогодні актуальним завданням як з агротехнічної і еколого-біологічної, так і з економічної точок зору.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною наукових досліджень кафедри землеробства Білоцерківського ДАУ (номер державної реєстрації 0100.001533) і державної тематики (номер державної реєстрації 0106U009621).
Мета і завдання досліджень. Мета – встановити найбільш раціональну систему основного обробітку ґрунту в п’ятипільній плодозмінній сівозміні центрального Лісостепу України, що забезпечує отримання з 1 га ріллі понад 70 ц кормових одиниць за високої економічної і енергетичної ефективності.
Завдання досліджень – встановити вплив інтенсивності основного обробітку за різних рівнів удобрення на оструктуреність і щільність ґрунту, запаси доступної ґрунтової вологи, мікробіологічну активність ґрунту, динаміку елементів зольного і азотного живлення рослин, забур’яненість, урожайність культур і продуктивність сівозміни, економічну та енергетичну ефективність досліджуваних агрозаходів.
Об’єкт досліджень: процес формування і реалізації потенціалу урожайності культур сівозміни та показників і умов родючості ґрунту під впливом різних систем основного обробітку в умовах центрального Лісостепу України.
Предмет дослідження: сівозміна, системи основного обробітку ґрунту, рівні удобрення, родючість ґрунту, продуктивність, економічна і енергетична ефективність сівозміни.
Методи дослідження: польовий і лабораторний методи для проведення агрофізичних і біологічних аналізів, статистичний – для оцінки достовірності отриманих результатів; економіко-математичний – для встановлення економічної та енергетичної ефективності систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення.
Наукова новизна одержаних результатів. За умов центрального Лісостепу України вперше встановлений вплив різних систем основного обробітку на фізико-хімічні властивості і мікробіологічну активність ґрунту та продуктивність п’ятипільної плодозмінної сівозміни з 80%-вим насиченням зерновими культурами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ основного ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ та рівнів удобрення В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок