Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА ОСВІТА В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ (1799 ? 1917 рр.)

ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА ОСВІТА В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ (1799 ? 1917 рр.)

Назва:
ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА ОСВІТА В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ (1799 ? 1917 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,29 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
ЯКОВЕНКО Галина Григорівна
УДК 94 (477.54): 281.93 “1799/1917”: 364.044.66 + 266.3
ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА ОСВІТА
В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ
(1799 ? 1917 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Харків - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. Г.С. Ско-вороди Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | кандидат історичних наук, професор
Плиско Леонід Миколайович,
Харківський національний університет
ім. Г. С. Сковороди, завідуючий кафедри
історичних дисциплін. | Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
Греченко Володимир Анатолійович,
Харківський національний університет
внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, начальник кафедри історії
державності України; | кандидат історичних наук
Кравченко Олена Валентинівна,
Харківська академія залізничного транспорту, доцент кафедри українознавства. | Провідна установа: | Донецький національний університет
(кафедра історії України), Міністерство освіти
і науки України, м. Донецьк. |
Захист відбудеться “24” березня 2006 р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія V-58.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Хар-ківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Хар-ків, пл. Свободи, 4 ).
Автореферат розісланий “21” лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пугач Є.П.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми пов’язана зі зміною акцентів у ставленні влади, суспільства до Православної Церкви, проявом чого є прийняття рішення про викладання православної етики в загальноосвітніх школах, створенні факультетів з підготовки викладачів цього предмету, і, взагалі, зміцненню релігійності, що завжди була основою моральності українського народу. Переосмислення ролі Церкви в культурному житті суспільства спонукає до ретельного дослідження педагогічної спадщини минулого, що може стати теоретичною підвалиною для створення сучасного цілісного ідеалу виховання. Досвід використання на практиці принципів виховуючого навчання викликає інтерес до діяльності церковнопарафіяльних шкіл, в надрах яких вони сформувалися.
Актуальність роботи обумовлена також і тим, що освітня діяльність духовенства на теренах початкової освіти тривалий час залишалася поза увагою дослідників.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є складовою частиною програми кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди “Історія світової та вітчизняної освіти”. Вона затверджена вченою радою ХНПУ та Академією педагогічних наук України.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період з кінця ХVІІI ст. (з часу утворення Слободсько-Української (з 1799 р. – Харківської) єпархії), до 1917 року, коли за рішенням Тимчасового уряду від 20 червня 1917 р. було зупинено діяльність церковних шкіл і розпочався процес їх ліквідації.
Мета і завдання дослідження визначені відповідно до актуальності обраної теми та ступеня її наукової розробки. Мета роботи полягає в комплексному вивченні та аналізі процесу виникнення та розвитку однієї з основних на той час складових народної освіти – початкової церковної, що мала суттєвий вплив на поширення грамотності серед незаможних верств населення; організації навчально-виховного процесу цих церковнопарафіяльних шкіл у межах території Харківської єпархії у 1799–1917 рр.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі конкретні зав-дання:
1) проаналізовано літературу та джерела з теми дослідження, встановлено рівень розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії;
2) висвітлено передумови створення та поширення церковнопарафіяльних шкіл на Харківщині наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА ОСВІТА В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ (1799 ? 1917 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок