Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів

Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів

Назва:
Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,83 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
Вознюк Оксана Миколаївна
УДК 377.1:273.543
Формування системи
гуманітарних інтегрованих знань
студентів технічних університетів
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
КОЗЛОВСЬКА Ірина Михайлівна,
Львівський науково-практичний центр Інституту пе-да-го-гі-ки і психології професійної освіти АПН України, завідувач відділу загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, м. Львів.
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України,
СИДОРЕНКО Віктор Костянтинович,
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгома-но-ва, завідувач кафедри трудового навчання та креслення,
м. Київ.
кандидат педагогічних наук, доцент
БАРАНОВСЬКА Лілія Володимирівна,
Білоцерківський державний аграрний університет,
кафедра менеджменту, м. Біла Церква.
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.
Захист відбудеться 28 грудня 2004 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.01 у Вінницькому державному пе-да-го-гіч-ному університеті ім. Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного пе-да-гогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32).
Автореферат розісланий “25” листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А. М. Коломієць


загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження. Важливість дослідження проблеми вивчення гуманітарних дисциплін у вищих тех-ніч-них навчальних закладах нині ви-зна-чається завданнями реформування освіти. Проблема гуманітарної підготовки сту-дентів у вищих навчальних закладах перед-ба-чає наповнення процесу навчання і виховання гуманітарним змістом, котрий узгоджується із кращими надбаннями циві-лі-зації, орієнтований на безпосе-ред-ній розвиток людини та відповідає потребам її са-мореалізації.
В “Основних напрямах досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні” за-зна-чає-ться, що перспективними є дослідження проблем гуманізації та гу-манітаризації вищої освіти, теоретичних і прикладних складових змісту гума-ні-тар-ної під-готовки, зокрема, у вищих технічних навчальних закладах, а також тенденцій і дос-віду використання інтегративного підходу до навчання. У більшості вищих на-в-чаль-них закладів технічного профілю пріоритетною є суто професійна під-го-товка. Однак, гуманітарні знання розвивають у людині такі якості, як порядність, від-чуття пре-красного, людяність. Тому не обмеженого рамками своєї спеціальності фа-хів-ця, а широко освічену людину повинен готувати вищий технічний навчальний заклад Основні напрями досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні // Педагогіка і психологія про-фесійної освіти. – 2002. – №3. – С.10-39..
Актуальність і своєчасність дослідження проблеми інтеграції гуманітарних та інженерних знань зумовлена тим, що порушена проблема поки що не одержала в педагогічній науці достатнього розкриття. Для майбутніх інженерів передбачено викладання психолого-педаго-гіч-них, культурологічних та інших гуманітарних дисциплін, однак кількість годин, які виділено на ці курси, є недостатньою.
Суперечності, що виникають між соціальними потребами гуманітаризації про-цесу навчання у вищих навчальних закладах технічного профілю і тради-цій-ними формами й методами вивчення гуманітарних дисциплін, ок-рес-люють загальну проблему оновлення їхнього змісту. Інтегративний підхід до структурування гуманітарних знань у про-фе-сійній технічній освіті є одним із ефективних шляхів розв’язання цих суперечностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок