Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,67 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний економічний університет
Карпенко Юрій Михайлович
УДК 658.8 : 338.2
ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
В КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2002
Дисертація є рукопис
Робота виконана в Київському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
Герасимчук Василь Гнатович,
Київський національний
економічний університет,
професор кафедри маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Мова Віктор Васильович,
Київський національний
торговельно-економічний університет,
завідувач кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, доцент,
Каніщенко Олена Леонідівна,
Національний технічний
університет України
"Київський політехнічний інститут",
доцент кафедри промислового маркетингу
Провідна установа: Інститут економічного прогнозування
Національної академії наук України
м. Київ, відділ інституційних змін
та розвитку форм господарювання
Захист відбудеться "16" травня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 006. 04 Київського національного економічного університету (03680 м.Київ, пр-т Перемоги 54/1), ауд. 317
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету, 03680 м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, ауд. 201
Автореферат розісланий " 15 " квітня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________ Федонін О.С.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасний стан і подальший розвиток економіки України зумовлює необхідність пошуку та впровадження нових концепцій управління підприємством. Однією з найважливіших передумов успішної діяльності підприємства є втілення у практику господарювання принципів стратегічного управління.
Вітчизняна кондитерська промисловість спромоглася подолати кризу у сфері виробництва та забезпечити зростання галузі протягом останніх п'яти років. За умови, коли системи виробництва і збуту на промислових підприємствах галузі є сформованими, особливого значення набуває використання інструментів маркетингового стратегічного управління.
Недосконалість методичного інструментарію розробки маркетингових стратегій та забезпечення процесу їх реалізації визначили необхідність проведення дослідження. Особливо важливе значення має обґрунтування напрямів і методики оцінки ефективності реалізації маркетингової стратегії підприємства-виробника та розробка практичних рекомендацій з удосконалення процесу управління маркетингом в кондитерській промисловості України .
Різні аспекти маркетингового управління, в тому числі процедури планування і реалізації маркетингових стратегій були і є предметом наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів, зокрема: Котлера Ф., Армстронга Г., Мак-Дональда М., Еванса Дж., Бермана Б., Джоббера Д., Ансоффа І., Томпсона А., Стрікленда А., Ламбена Ж-Ж., Герасимчука В. Г., Павленка А. Ф., Войчака А. В., Куденко Н. В., Мови В.В., Гаркавенко С. С., Прауде В. Р., Голубкова Е. П., Уткіна Е. А., Шершньової З. Є., Наливайка А.П., Пономаренка В. С.
Слід зазначити, що залишається недостатньо обґрунтованою класифікація маркетингових стратегій, не досить уваги приділено методології впровадження стратегічного маркетингу на різних рівнях управління підприємством, потребує доповнення система показників щодо визначення ефективності реалізації заходів маркетингової стратегії. Викладене свідчить про актуальність обраної теми, а також зумовлює необхідність дослідження методологічних і прикладних аспектів процесу формування і реалізації маркетингових стратегій та отримання на цій основі нових наукових результатів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету і є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри маркетингу "Стан та розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах реформування економіки України" (номер державної реєстрації 0195V015888).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок