Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАР З РОЗРИВАМИ ПОВЕРХОНЬ У РОТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАР З РОЗРИВАМИ ПОВЕРХОНЬ У РОТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАР З РОЗРИВАМИ ПОВЕРХОНЬ У РОТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,35 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ
(м. Хмельницький)
МАНЗЮК ЕДУАРД АНДРІЙОВИЧ
УДК 621.822
ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАР З РОЗРИВАМИ ПОВЕРХОНЬ
У РОТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Спеціальність: 05. 02. 02 – Машинознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Хмельницький – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельниць-кий) Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук,
професор Костогриз Сергій Григорович,
Технологічний університет Поділля,
проректор з навчальної роботи.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук,
професор Ройзман Вілен Петрович,
Технологічний університет Поділля,
завідувач кафедри прикладної механіки;
кандидат технічних наук,
доцент Дубинець Олександр Іванович
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут”,
завідувач кафедри технічної механіки.
Провідна установа: Національний університет „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, м. Львів.
Захист відбудеться “12” грудня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.02 при Технологічному університеті Поділля за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 3-й учбовий корпус.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Технологічного університету Поділля за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька 110/1.
Автореферат розісланий “10” листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор технічних наук, професор Калда Г.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Експлуатація циліндричних кінематичних пар з розривами поверхонь у ротаційних системах виявляє незначну довговічність їх роботи у порівнянні з іншими конструктивними елементами. Такі кінема-тичні пари знайшли використання у меха-нізмах загального призначення, об’ємних насосах та гідравлічних двигунах, роторних систе-мах, спряженнях ряду машин та обладнання і зокрема в швейних машинах. Аналіз експлуа-та-ційної надійності значної кількості кінематичних пар виявив, що у більшості випадків від-мови обумовлені втратою їх працездатності за критеріями віброу-дарної стійкості та зносо-стійкості. З огляду на це, а також враховуючи те, що сфера практичного використання цилін-дричних кінематичних пар з розривами поверхонь досить широка, питання забезпечення працездатності кінематичних пар з розривами поверхонь за критеріями віброударної стійко-сті та зносостій-кості є актуальною проблемою. Застосування відомих методів підвищення працездатності таких кінематичних пар не завжди ефективне. Незважаючи на те, що цій про-блемі приділяли увагу ряд дослідників, вона в повній мірі ще не вирішена.
У зв’язку з цим постає питання з забезпечення працездатності кіне-матичних пар з розривами поверхонь шляхом направленого впливу на меха-ніку взаємодії їх елементів і ме-ханіку трибопроцесів при швидкісних режимах роботи та динамічних навантаженнях. Актуа-льність роботи в цьому напрямку визначається тим, що проблема забезпечення працездатно-сті кінематичних пар з розривами поверхонь досліджена недостатньо і потребує нових підхо-дів для її вирішення. За об’єкт дослідження необхідно вибрати типового предста-вника кіне-матичних пар з розривами поверхонь їх елементів, що працюють при швидкісних режимах та динамічних навантаженнях. Результати дослі-джень повинні бути використані до усього за-галу такого класу кінематичних пар.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконувалась згідно із затвердженою науковою програмою ді-яльності Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) “Розробка навчально-методичного комплексу для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів з курсу теорії машин та механізмів”, № 0197U016019, 1997р., а також відповідає пріоритетному напрямку “Ресурсозберігаючі та енергоефективні технології машинобудування” вказаним в Постанові Кабі-нету Міністрів України № 1716 від 24.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАР З РОЗРИВАМИ ПОВЕРХОНЬ У РОТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок