Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців

Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців

Назва:
Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,85 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Національна академія державного управління
при Президентові України
ЗАГОРОДНЮК Сергій Васильович
УДК 35.088.6: 316.612
Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців
25.00.03 - державна служба
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Київ - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник - | доктор педагогічних наук, професор
КРИСЮК Степан Васильович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
професор кафедри управління освітою.
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
ПОЧЕПЦОВ Георгій Георгійович,
Адміністрація Президента України,
керівник управління стратегічних ініціатив;
кандидат наук з державного управління,
ЧМИГА Віра Олександрівна,
Національна академія державного управління
при Президентові України, головний спеціаліст
факультету керівних кадрів.
 
Провідна установа - Національна Академія Служби безпеки України, кафедра педагогіки та оперативної психології, м. Київ.
Захист відбудеться “9” жовтня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20.
Автореферат розісланий “8” вересня 2003 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Адміністративна реформа в Україні ставить нові завдання щодо якісного кадрового забезпечення системи органів державного управління. Адже результати перетворень залежать від професіоналізму, етики, моралі й компе-тент-ності державних службовців. В умовах демократичного суспільства їх службово-посадова діяльність здій-снюється відповідно до конституційної норми про повагу людської честі й гідності, дотримання прав і свобод людини й громадянина. Тому особливого значення набуває “суб’єкт-суб’єктний” характер взаємодії учасників процесів управління й досягнення взаєморозуміння між ними як у системі державної служби, так і поза нею. Значною мірою це забезпечує досконале володіння державним службовцем технологією управлінського спілкування. Підвищена увага до останньої зумовлена посиленням вимог до професійних умінь і навичок управлінця, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях, аналітичних здібностях, вмінні застосовувати засоби й методи управлінської науки й впрова-джу-вати нові соціальні технології. Таким чином, актуальність розвитку управ-лін-ського спілкування в системі підготовки державних службовців визначається соці-альним і нормативним завданням, поставленим державою перед цією галуззю.
Проблеми спілкування у вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах порушу-ються в контексті філософії, психології, педагогіки, психології управління й управ-лін-ня тощо. Соціальний феномен спілкування привертав увагу античних мислителів Арісто--те-ля, Платона, Сократа, західних філософів К.-О. Апеля, М. Бубера, Ю. Ха-бер-маса, К. Яс-перса й сучасних учених А.А. Вороніна, В.М. Князєва, І.Ф. Надольного, Л.А. Сит-ни-ченко. Соціально-психологічні й психо-ло-гічні аспекти згаданої проблеми до-сліджували Г.М. Ан-дрєєва, К.А. Абульха-нова, М.Н. Корнєв, А.Б. Кова-ленко, Л.А. Пет-ровська, В.А. Се-ми-ченко, специфіку спілкування - психолог Л.С. Вигот-ський, пе-дагог В.О. Су-хомлинський. Діяльнісний зміст і культуру професійно-педагогічного спіл-ку-ван-ня роз-к-ри--вали І.А. Зя–зюн, В.І. Луговий, В.К. Майбо-рода, А.М. Нісі-мчук, Г.М. Са-гач, О.Т. Шпак. Етичні сторони спілку-ва-ння описували Ю.В. Водерацький, Ю.І. Па-леха, Т.К. Чмут, Г.Л. Чай-ка. Системне спілкування як со-ціоко-мунікацію роз-глядали Е.М. Лі-ба-но-ва, О.М. Па-лій, В.А. Скуратівський. Мовні засоби спілку-ван-ня харак-те-ризують Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок