Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЕСА УСРР В КОНТЕкСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ (20-30-ті роки ХХ ст.)

ПРЕСА УСРР В КОНТЕкСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ (20-30-ті роки ХХ ст.)

Назва:
ПРЕСА УСРР В КОНТЕкСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ (20-30-ті роки ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,90 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
КОЛЯСТРУК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
УДК 070 (477) “1920/1930”
ПРЕСА УСРР В КОНТЕкСТІ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНІЗАЦІЇ (20-30-ті роки ХХ ст.)
07.00.01– історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії України 20-30-х років ХХ ст. Інституту
історії України Національної академії наук України.
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
даниленко віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу історії України другої
половини ХХ ст.
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук
Касьянов георгій ВОлодимирович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу новітньої історії та політики
України;
кандидат історичних наук
кокін сергій анатолійович,
Державний архів СБУ,
заступник начальника.
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, історичний факультет.
Захист відбудеться 26 вересня 2003 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “ 23 ” серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.


Загальна характеристика Роботи
Актуальність теми дослідження. Відродження і розбудова незалежної Української держави викликали якісно нове зацікавлення проблематикою радянської доби. Історія українізації 1920-1930-х рр. останнім часом – одна з найбільш розроблюваних вітчизняними вченими тем. у реалізації політики українізації важливу роль відіграла партійно-радянська преса. Вона сформувалась саме у цей період і значною мірою набула свого статусу завдяки коренізаційній політиці. В її діяльності відобразились складні суспільні та національно-культурні процеси. Україномовна радянська періодика підмінила національну пресу, витіснила останню з суспільно-політичного життя. Більшовики використали періодику як потужний механізм впливу на маси. Преса брала активну участь у формуванні громадської думки щодо національної політики більшовиків.
Комплексне вивчення преси як об’єкту та суб’єкту політики українізації до останнього часу не здійснювалось. В радянській та українській зарубіжній історіографії дослідження історії преси 20-30-х рр. ХХ ст. характеризувалось переважно вивченням динаміки її тиражів та україномовності, а також з’ясуванням джерелознавчих можливостей періодики щодо історії українізації. Поза увагою залишились такі питання як зміст українізації преси, її цілі та завдання. Не проаналізовано ставлення до українізації періодики союзного та республіканського партійно-урядового керівництва. Потребує вивчення і такий аспект проблеми як реакція на українізаційні процеси в пресі різних соціальних верств українського суспільства. Необхідним є осмислення ролі українізованої періодики у національно-культурному відродженні 1920-х рр. та у його розгромі у 1930-і рр.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є частиною загальної проблеми “Українізація як чинник суспільно-культурного життя в Україні (ХХ ст.)”, яка розроблялася відділом історії культури українського народу (нині – відділ історії України другої половини ХХ ст.) Інституту історії України НАН України (реєстраційний номер 0101U003053).
Мета роботи полягає в об’єктивному та всебічному вивченні ролі преси УСРР у період українізації 20-30-х рр. ХХ ст.
Для реалізації поставленої мети автор поставила перед собою такі завдання:
-
проаналізувати стан і ступінь дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, встановити рівень і повноту її джерельного забезпечення;
-
з’ясувати теоретичні засади українізаційної політики у галузі інформації та пропаганди, визначити способи і методи її реалізації, а також етапи цього процесу;
-
проаналізувати партійно-державні документи, які визначали функціонування періодики в умовах українізаторського курсу;
-
показати систему створення та діяльності преси України у зазначений період, розкрити її матеріальне становище та рівень професійно-кадрового забезпечення;
-
розкрити роль мовного фактору і мовленнєвої культури преси у проведенні українізаційної політики;
-
вивчити механізми впливу преси на масову свідомість населення, шляхи і методи впровадження радянських норм у громадське життя українського суспільства;
-
відстежити деформацію національної свідомості під впливом преси;
-
визначити ступінь свободи особистості у реалізації права на свободу слова.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПРЕСА УСРР В КОНТЕкСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ (20-30-ті роки ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок