Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК

МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК

Назва:
МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,33 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шарнопольська Оксана Миколаївна
УДК: 339.92:336.76
МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК
Спеціальність 08.05.01 – світове господарство
і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент
Богачов Сергій Валентинович,
Донецький національний технічний
університет, професор кафедри менеджменту
і господарського права
 
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Сазонець Ігор Леонідович, Дніпропетровський національний університет МОН України, завідувач кафедри міжнародного менеджменту;
кандидат економічний наук, доцент Бударіна Наталя Олександрівна, Донецький національний університет МОН України, доцент кафедри міжнародної економіки
Провідна установа:
Київський національний економічний університет МОН України, кафедра міжнародних фінансів.
Захист відбудеться 22 грудня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 186, ауд. 409.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83005, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий ___ листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.е.н., доцент С.П.Калініна
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною рисою сучасних світових економічних відносин є інтенсивний розвиток процесу залучення національних економік до світогосподарської системи, посилення ступеня їх взаємозалежності. Зростання взаємозалежності країн, інтенсифікація міжнародного обміну товарами, послугами і капіталом веде до появи нових тенденцій у сфері фінансових відносин, утворення фондового ринку. Тому як нагально важливе постає завдання розробки ефективної національної політики у галузі фінансів і капіталоутворення з урахуванням необхідності інтеграції країн у світову спільноту як рівноправних учасників глобального ринкового процесу.
У даний час актуальним завданням є не лише пошук джерел фінансування національної економіки, а й обґрунтування системи методів і інструментів, які сприятимуть ефективній віддачі залучених коштів за рахунок інтеграції світового та вітчизняного фондового ринку. При цьому важливою є розробка механізму регулювання взаємовідносин між учасниками як на національному, так і світовому ринку цінних паперів в аспекті забезпечення міжнародної економічної інтеграції в умовах поглиблення процесів участі України у світовому ринку фінансових та інвестиційних ресурсів.
В економічній літературі велика увага приділяється розгляду проблем формування світового фондового ринку. Вагомий внесок у дослідження зазначених питань внесли такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як Б.В.Губський, О.М.Денисенко, Ю.М.Джонсон, Дж.Сорос, В.С.Загорський, О.О.Лапко, З.О.Луцишин, Д.М.Михайлов, О.М.Мозговий, Е.Л.Найман, О.М.Сохацька, А.Філіпенко, О.М.Шаров, Е.Є.Шеїнг та ін.
Зазначеними вченими здійснено значний внесок в розробку теоретичних проблем щодо залучення коштів в національну економіку за допомогою інструментів фондового ринку. Однак має місце нагальна потреба у подальших дослідження процесу інтеграції України до світового ринку капіталу та формування механізму використання інструментів ринку цінних паперів для створення передумов інтеграції національної економіки до світового господарства.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, яку присвячено розробці підходів щодо забезпечення процесу інтеграції України до світового економічного простору за рахунок використання методів та інструментів фондового ринку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України за держбюджетними темами: “Розробка механізму господарювання підприємств у трансформаційній економіці” (2003-2006рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок