Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Північне Причорномор’я У системі зовнішньоторговельних зв’язків Російської імперії (90-і рр. ХІХ ст. -1914 р.)

Північне Причорномор’я У системі зовнішньоторговельних зв’язків Російської імперії (90-і рр. ХІХ ст. -1914 р.)

Назва:
Північне Причорномор’я У системі зовнішньоторговельних зв’язків Російської імперії (90-і рр. ХІХ ст. -1914 р.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,31 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Донецький національний університет
Степаненко Вікторія Володимирівна
УДК 94.72) “1890-1914”
Північне Причорномор’я У системі зовнішньоторговельних зв’язків Російської імперії
(90-і рр. ХІХ ст. -1914 р.)
Спеціальність 07.00.01 - Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Тригуб Петро Микитович,
завідувач кафедри міжнародних відносин
та історії Миколаївського державного
гуманітарного університету ім. Петра Могили
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Темірова Надія Романівна,
професор кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Донецького національного університету
кандидат історичних наук, доцент
Кривошея Ігор Іванович,
доцент кафедри історії України
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Міністерства освіти і наука України
(кафедра історії України)
Захист відбудеться „18” __січня 2007 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.02 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, ІІ корпус, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розісланий 14.12.2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Крапівін О.В.
Загальна характеристика роботи
Актуальність проблеми. На сьогодні Україна перебуває у стані пошуку кращих моделей економічного розвитку країни. Перехід господарства на ринкові методи управління тісно пов’язаний з розширенням і поглибленням внутрішнього та зовнішнього ринків. Для успішного здійснення цієї політики необхідно використовувати досвід, який вже мав позитивні результати.
Важливу роль у зовнішньоекономічних відносинах України завжди грала морська торгівля. Саме в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. у зовнішній торгівлі Росії відбулися значні якісні і кількісні зміни, які відображали загальний процес розвитку капіталізму в країні, а, як відомо, у капіталістичній економіці вагому роль грає зовнішня торгівля, яка, будучи важливим показником розвитку внутрішнього ринку, характеризуючи його взаємодію з ринками внутрішніми, а результати експорту й імпорту виступають індикаторами всього життя країни, мірилом її незалежності, рівня соціально-економічного розвитку. В цих умовах життєво важливо вивчити не лише світовий, а й власний досвід становлення індустріального суспільства. Цей досвід дозволяє добре “вирахувати” координати нашого сьогоднішнього шляху.
Іншою причиною інтересу до обраної теми є той факт, що питання ролі Північного Причорномор’я у зовнішній торгівлі Російської імперії 1890-1914 років до сьогодні недостатньо розроблене як у вітчизняній, так і зарубіжній історіографії, що і визначає її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в контексті комплексної проблеми “Актуальні питання історії Нижнього Подніпров'я та Побужжя”, якою займається кафедра історії України Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (зареєстровано в УкрІНТЕІ – РК U003788 від 03.08.2000 р.). Особистим внеском дисертантки у розробку теми є визначення особливостей зовнішньоторговельних зв’язків Північного Причорномор’я, з’ясування конкурентоспроможності південних портів у загальній структурі експортно-імпортних операцій Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Мета і завдання дослідження. Головною метою дисертаційної роботи є визначення місця південної України у зовнішній торгівлі Російської імперії досліджуваного періоду, виявлення передумов, факторів і причин пожвавлення зовнішньоекономічних контактів регіону з країнами Заходу та Сходу, з’ясування ролі цих контактів в економічному розвитку України та розробка рекомендацій щодо використання історичного досвіду у розширенні економічних зв’язків регіону з іншими країнами у сучасному геополітичному просторі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Північне Причорномор’я У системі зовнішньоторговельних зв’язків Російської імперії (90-і рр. ХІХ ст. -1914 р.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок