Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ-ПОЧ.ХХСТ.)

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ-ПОЧ.ХХСТ.)

Назва:
МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ-ПОЧ.ХХСТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,00 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
САМОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
УДК 930.1(09)
МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ-ПОЧ.ХХСТ.)
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії та культури України
Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди.
Науковий керівник: доктор історичних наук,
професор Коцур Віктор Петрович, зав.кафедри історії
та культури України, ректор Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Мусієнко Володимир Васильович, професор кафедри
новітньої історії України Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат історичних наук, доцент Захарченко Петро Павлович,
доцент кафедри історії держави і права Національної
Академії внутрішніх справ України.
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ української історіографії.
Захист відбудеться “18” грудня 2000 року о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “15” листопада 2000 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І.Божко
Загальна характеристика дисертації
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається з вступу, трьох розділів, у кожному з яких два підрозділи, висновків і списку використаних джерел та літератури (40 стор., 599 назв). Загальний обсяг 243 стор.
Вступ. Актуальність теми дослідження.
Вивчення не лише широкомасштабних проблем, а й локальних, пов’язаних з
дослідженням спадщини окремих вчених-істориків, історичних шкіл, їх становлення та розвитку, є одним із важливих завдань сучас-ної історичної науки.
Настав час глибокого осмислення наукового доробку вчених-істориків наукових установ і вищих навчальних закладів України XIX - поч. XX ст., серед яких вагоме місце займала і Ніжинська вища школа. Саме в них формувалися основи наукових шкіл, карбу-валися кадри для вітчизняної історичної науки, закладались і розвивались теоретико-методологічні засади української історіографії, яка загалом еволю-ціонувала паралельно і в тісному взаємозв’язку з розвитком світової історіософської думки.
Ніжинська вища школа (далі НВШ)- своєрідний осередок, який об’єднував у своїх стінах представників різних наукових шкіл і напрямків. З нею пов’язали свою творчу долю видатні історики М.Я. Арістов, М.М. Бережков, І.В. Лашнюков, В.Г. Ляскоронський, В.К. Піскорський, О.І. Покровський та інші, які здобули освіту, форму-валися як вчені або працювали в Київському, Казанському, Новоро-сійському, С.-Петербурзькому і Харківському університетах. Взагалі, для університетів Російської імперії цього періоду була характерна плинність професорсько-викладацьких кадрів.
З огляду на це важливого значення набуває з’ясування, які саме погляди і підходи вчені увібрали від своїх alma mater, а які виробили під час своєї наукової і викладацької діяльності в Ніжи-ні, які притаманні лише їм.
Хоча праці істориків НВШ були відо-мі за межами Російської імперії, про що свідчить обрання їх чле-н.-кореспондентами та дійсними членами зарубіжних наукових установ (В.К. Піскорський був почесним членом Барселонської Королівської академії наук і мистецтв Іспанії, Г.А. Ільїнський - членом Болгарсь-кої та Польської АН, В.Г. Ляскоронський - Ісландського історичного товариства та ін.) і, таким чином, включались в загально-історичний процес, проте їх спадщина не стала об’єктом спеціального вивчен-ня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ-ПОЧ.ХХСТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок