Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалІзації

Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалІзації

Назва:
Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалІзації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,87 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Міністерство економіки
та з питань європейської інтеграції України
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ зовнішньої торгівлі
Флейчук Марія Ігорівна
УДК 339. 9:330.1
Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалІзації
Спеціальність: 08.05.01 – світове господарство
і міжнародні економічні відносини
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ-2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Мокій Анатолій Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Філіпенко Антон Сергійович,
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин;
кандидат економічних наук, доцент
Лисенков Юрій Михайлович,
Українська академія зовнішньої торгівлі
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
завідувач кафедри міжнародних фінансів.
Провідна установа: Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра міжнародної економіки.
Захист відбудеться 25.03.2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.847.01 Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Чигоріна, 57-а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії зовнішньої торгівлі за адресою: 01601, м. Київ, вул. Чигоріна, 57.
Автореферат розісланий 24.02.2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стукач Т. М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Глобалізація, проявами якої є зростання обсягів світового товарообороту, руху фінансових, інформаційних та трудових ресурсів, посилення взаємозалежності національних економік з домінуванням про-відних країн світу, істотно впливає на процес трансформування нових неза-лежних держав (ННД). Формування у нашій країні економіки ринкового типу, її інтеграція у світове господарство також відбуваються під впливом глобальних тенденцій з відповідними позитивними та негативними наслідками. Невід’єм-ним явищем перехідного етапу утвердження ринкових відносин є зростання частки іллегального сектора національної економіки, включно з його зовнішнім складником.
Об’єктивно існує низка чинників „тінізації” економіки, пов’язаних з погір-шенням умов господарської діяльності, неготовністю держави належним чином реалізовувати на перехідному етапі соціальні функції, надмірно динамічною і слабокерованою лібералізацією зовнішньоекономічної сфери, корумпованістю системи управління в окремих її ланках. Перелічені чинники зумовлюють вис-хідну тенденцію динаміки обсягів іллегального сектора економіки – контра-бандних потоків, відтоку вітчизняного капіталу та інтелектуальних ресурсів, нелегальної міграції робочої сили, деформацію структури зовнішньоторго-вельного обороту. Зміцнення позицій країни у глобальній конкуренції можливе лише за умови налагоджування ефективної системи протидії іллегалізації та криміналізації господарської діяльності. Досвід розвинених країн і окремих країн з перехідною економікою у боротьбі з іллегалізацією та максимально можливому обмеженні її обсягів зумовлює необхідність ґрунтовного аналізу цього явища та розробки системи заходів запобігання йому з урахуванням особливостей сучасного етапу формування ринкової економіки нашої країни.
Зарубіжними вченими вже напрацьовані відповідні методи аналізу „тіньо-вого” сектора країн, що розвиваються, та з перехідними економіками, розроб-лені фундаментальні положення теорії економічної та кримінальної злочин-ності (Дж.Гроссман, Гж.Колодко, Ю.Латов, Дж.Патенгіл, E.Фейг). Теоретичне обґрунтування процесу нелегального переміщення товарів і послуг, особливо для нових суверенних держав періоду розпаду колоніальної системи, та фінан-сові механізми іллегалізації світової економіки знаходимо у працях зарубіжних науковців (Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалІзації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок